SK EN

Analytický komentár

Analytický komentár (2021)

Séria Analytických komentárov CELSI predstavuje zistenia z vybraných Výskumných správ CELSI, ktorých autormi alebo spoluautormi sú experti CELSI (zamestnanci, spolupracovníci a výskumní pracovníci) a ktoré boli vypracované v spolupráci s poprednými partnermi vrátane rôznych nadnárodných orgánov, národných a miestnych vlád, think-tankov a nadácií, ako aj občianskymi organizáciami.

Číslo Titul a autori Dátum PDF
18 Tripartita na Slovensku: základy fungovania Kahancová, M. and Martišková, M. Máj 2021 download PDF
16 Vyjednávanie o návrate do práce v rámci pracovno-právnych vzťahov v ére demografických zmien (VS/2019/0075) Slovensko Holubová, B. , Kahancová, M. , Sedláková, M. and Šumichrast, A. Feb 2021 download PDF
15 Chcem pracovať, kto mi pomôže? Posilnenie spolupráce medzi tvorcami politík a neziskovými organizáciami Holubová, B. , Kahancová, M. , Kováčová, L. , Mýtna Kureková, L. , Sedláková, M. , Šumichrast, A. and Torp, S. Feb 2021 download PDF

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\