SK EN

Ľudia

Barbora Holubová

Barbora Holubová

Výskumníčka Výskumné oblasti:
  • Starostlivé spoločnosti, Nerovnosti a zraniteľnosti, Zelená a digitálna transformácia
Email: barbora.holubova@celsi.sk
 

Barbora Holubová je výskumníčkou v Stredoeurópskom inštitúte pre výskum práce (CELSI) v Bratislave, v súčasnosti zapojená do niekoľkých medzinárodných výskumných projektov v oblasti integrovaných výskumných infraštruktúr v oblasti sociálnych vied, sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania v regióne strednej a východnej Európy. Má skúsenosti s aplikovaným sociálnym výskumom v oblasti trhu práce, sociálnych politík, rodovej nerovnosti pomocou metód kvantitatívnej aj kvalitatívnej analýzy údajov. Má praktické skúsenosti v oblasti porovnávacej analýzy politík, tvorby výskumných nástrojov a hodnotenia programov. Vyštudovala sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave, kde získala aj doktorandský titul, so špecializáciou na sociologickú metodológiu, aplikovanú kvantitatívnu analýzu a sociológiu v politike. Pred vstupom do CELSI pracovala v Inštitúte pre výskum práce a rodiny na Slovensku a v Európskom inštitúte pre rodovú rovnosť v Litve. Podieľala sa na mnohých národných a medzinárodných výskumných projektoch v oblasti sociálneho začlenenia, rodovej nerovnosti, porovnávacích administratívnych údajov, vývoja štandardizovaných a komplexných ukazovateľov a merania násilia.

Celý CV na stiahnutie

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\