SK EN

Publikácie

Ostatné publikácie:

{$publication->getTitle()}
Vyšla nová publikácia s názvom "Auto industry in the Hungarian Northern Great Plain"

Táto publikácia mala za cieľ vyhodnotiť nové výzvy vo svete práce, udržateľnosti, digitalizácie, automatizácie, odborného vzdelávania a zastúpenia pracovníkov v regióne, ktorý sa v posledných rokoch stretáva s veľkými investíciami.

{$publication->getTitle()}
Kancelária maďarského parlamentu pripravila krátku správu týkajúcu sa diskusie o mzdách a o sociálnom dialógu. ktorej súčasťou boli výsledky výskumu v rámci projektu COLBAR-EUROPE

Správa zverejnená v septembri 2021 sa odvolávala na prácu výskumníka CELSI Gábora Szüdiho, kde porovnával ustanovenia kolektívnych zmlúv v krajinách V4 z hľadiska určovania miezd.

{$publication->getTitle()}
Martin Kahanec a Marta Kahancová nedávno uverejnili esej "Economic Research in the Visegrad Countries: An Insiders’ World on Europe’s Periphery"

Vedúci riaditeľ CELSI Martin Kahanec a generálna riaditeľka CELSI Marta Kahancová prispeli k nedávno publikovanej e-knihe „Tváre konvergencie“ ("The Faces of Convergence").

{$publication->getTitle()}
Policy brief: Použitie administratívnych údajov na zlepšenie tvorby politiky v strednej a východnej Európe

Verejné orgány v postsocialistických krajinách zbierajú množstvo údajov o občanoch a firmách, avšak tieto administratívne údaje sa zriedka využívajú na výskum alebo pri tvorbe politiky. Táto analýza skúma práve dôvody tohto javu a načrtáva odporúčania na efektívnejšie využívanie administratívnych údajov pri vytváraní dôkazov pre tvorbu politiky.

{$publication->getTitle()}
Nový článok Briana Faba sa zaoberá dopytom po cudzích jazykoch vo východnej Európe

V špeciálnej správe CEPS pridružený výskumník CELSI Brian Fabo so spoluautormi Miroslavom Beblavým a Karolien Lenaerts skúma dopyt po cudzích jazykoch na trhoch práce v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku prostredníctvom analýzy jedinečného súboru údajov zo zozbieraných pracovných inzerátov z popredných pracovných portálov v každej z krajín.

New paper on healthcare reforms and impact on bargaining by Marta Kahancová and Imre Gergely Szabó

Acting on the Edge of Public Sector: Hospital Corporatization and Collective Bargaining in Hungary and Slovakia. FP7 GUSTO WP 6 paper, in: Governance of Uncertainty and Sustainability at Sectoral and Territorial Levels, (also as CELSI discussion paper No.1, 2012).

{$publication->getTitle()}
Theories of migration: critical review in the context of the EU East-West flows

Theories of migration: critical review in the context of the EU East-West flows. CARIM AS Best Participant Essays Series 2010/44, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole: EUI

Embedding Multinationals in Postsocialist Host Countries

Multinationals in Postsocialist Host Countries: Social Interaction and the Compatibility of Organizational Interests with Host-Country Institutions, MPIfG Discussion Paper 08 / 11, Max Planck Institute for the Study of Societies (2008), Cologne

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\