SK EN

Ľudia

Adam Šumichrast

Adam Šumichrast

Junior Výskumník Výskumné oblasti:
  • Dejiny práce a sociálne dejiny, Odborárstvo a robotnícke hnutia, Kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg, Priemyselné nepokoje
Email: adam.sumichrast@celsi.sk
 

Adam Šumichrast je doktorandom na Historickom ústave (Masarykova univerzita v Brne, Filozofická fakulta) so špecializáciou na porovnávacie pracovné a spoločenské dejiny a juniorom výskumníkom Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce. Jeho dizertačná práca skúma vzájomné pôsobenie odborových zväzov a mocenských centier štátu, referidiánske činnosti odborových zväzov, ich prijímanie ideológie štátu a inštitucionálnu štruktúru v kontexte diktátorských režimov v komparatívnej perspektíve najmä počas druhej svetovej vojny. Zaoberá sa dopadom týchto režimov na pohyb pracovných síl a procesmi, ktoré vedú k vzniku nových typov organizácií, ktoré kontrolujú pracovnú silu. Zaujíma sa aj o výskum priemyselných nepokojov a kolektívnych akcií, vrátane súčasnosti a najmä na Slovensku a v Českej republike.

Celý CV na stiahnutie

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.