SK EN

Publikácie

{$publication->getTitle()}
Výskumníci CELSI Martin Guzi a Martin Kahanec spolu s Luciou Mýtnou Kurekovou práve vydali nový článok v Journal of Ethnic and Migration Studies

Článok s názvom "The impact of immigration and integration policies on immigrant-native labour market hierarchies" využíva longitudinálny model založený na individuálnej úrovni EU LFS a databázach DEMIG POLICY a POLMIG na skúmanie rozdielov v zmenách imigračných a integračných politík v západných členských štátoch EÚ s cieľom preskúmať, ako súvisia s hierarchiami na trhu práce z hľadiska nezamestnanosti a rozdielov v kvalite zamestnanosti medzi prisťahovalcami a domácimi obyvateľmi.

{$publication->getTitle()}
Tím CELSI je spoluautorom kapitoly v knihe "Digital Labour Markets in Central and Eastern European Countries: COVID-19 and the Future of Work"

Lucia Kováčová, Martin Guzi a Martin Kahanec sú spoluautormi kapitoly v knihe, ktorá kriticky skúma, ako sa sociálni partneri podieľali na tvorbe a prijímaní politík na zachovanie pracovných miest v reakcii na hospodársku krízu COVID-19 v piatich krajinách strednej a východnej Európy: Bulharsko, Česká republika, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.

Článok spoluautorky Marty Kahancovej publikovaný v časopise Human Relations

Marta Kahancová je spoluautorkou článku s názvom „Zdroje energie a úspešné kroky odborov, ktoré riešia pracovnú neistotu v nepriaznivých kontextoch: Prípad strednej a východnej Európy“ spolu s Aurorou Trif, Aristeou Koukiadaki a Valentinou Paolucci.

{$publication->getTitle()}
Výskumníci CELSI Monika Martišková, Pavol Bors, Tibor T Meszmann a Adam Šumichrast prispeli do knihy ETUI s názvom "Are multinational companies good for trade unions?"

Výskumníci CELSI Monika Martišková, Pavol Bors, Tibor T. Meszmann a Adam Šumichrast prispeli do knihy tromi prípadovými štúdiami, ktoré sa zaoberajú situáciou v Česku, Maďarsku a na Slovensku.

{$publication->getTitle()}
CELSI researcher Barbora Holubová contributed to the DG Employment's report on “Gender Equality and Work-Life Balance Policies during and after the COVID-19 crisis”

One of the findings is that the measures implemented during the pandemic were often temporary and did not adopt a gender perspective nor address the specific problems of disadvantaged groups, for example, single mothers and migrant women.

{$publication->getTitle()}
Spoluzakladateľ a riaditeľ CELSI Martin Kahanec uverejnil kapitolu o vzdelávaní v knihe CEPR s názvom "Rebuilding Ukraine: Principles and Policies"

Martin Kahanec prispel kapitolou o reformách vzdelávania počas vojny a po nej do knihy Centra pre výskum hospodárskej politiky (CEPR) o obnove Ukrajiny.

V nadväznosti na plán CEPR týkajúci sa obnovy Ukrajiny CEPR zostavil skupinu vedcov z celého sveta, pričom v každej kapitole sú dvaja hlavní autori - jeden z EÚ a jeden z Ukrajiny - s cieľom poskytnúť významný podrobný plán pokrývajúci rôzne sektory a oblasti politiky pre obnovu Ukrajiny od prvého dňa.

{$publication->getTitle()}
Výskumníčka CELSI Lucia Kováčová je spoluautorkou piatej štvrťročnej správy o vplyve COVID-19 na pracovnoprávne vzťahy, ktorá bola uverejnená v rámci projektu BARCOVID

Lucia Kováčová, Armanda Cetrulo a Niels Peuchen pracovali na správe, ktorá dopĺňa predchádzajúce správy o nové predbežné výsledky z dolovania dát a textovej analýzy výstupov z informačných bulletinov publikovaných vybranými zainteresovanými stranami na úrovni EÚ. Cieľom týchto štvrťročných správ je riešiť prvú výskumnú otázku projektu BARCOVID: "Ako ovplyvnila kríza Covid-19 štátom zavedené opatrenia a ich dôsledky prostredie pracovnoprávnych vzťahov v EÚ-27 a 5 kandidátskych krajinách?"

{$publication->getTitle()}
Marta Kahancová a Barbora Holubová vydali novú kapitolu s názvom "Prehodnotenie konceptu neistej práce v časoch COVID-19“

CELSI s radosťou oznamuje vydanie novej knihy s názvom "Tváre neistoty". CELSI výskumníčky Marta Kahancová a Barbora Holubová prispeli ku knihe kapitolou s názvom "Prehodnotenie konceptu neistej práce v časoch COVID-19".

{$publication->getTitle()}
Vyšla nová publikácia s názvom "Auto industry in the Hungarian Northern Great Plain"

Táto publikácia mala za cieľ vyhodnotiť nové výzvy vo svete práce, udržateľnosti, digitalizácie, automatizácie, odborného vzdelávania a zastúpenia pracovníkov v regióne, ktorý sa v posledných rokoch stretáva s veľkými investíciami.

{$publication->getTitle()}
CELSI prispelo k novému reportu nadácie Eurofound o kolektívnom vyjednávaní

Kolektívne vyjednávanie naprieč EÚ v súčasnosti stojí pred výzvami spôsobenými pandémiou COVID-19, zelenou transformáciou a digitalizáciou.

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\