SK EN

Analytický komentár

Analytický komentár (2018)

Séria Analytických komentárov CELSI predstavuje zistenia z vybraných Výskumných správ CELSI, ktorých autormi alebo spoluautormi sú experti CELSI (zamestnanci, spolupracovníci a výskumní pracovníci) a ktoré boli vypracované v spolupráci s poprednými partnermi vrátane rôznych nadnárodných orgánov, národných a miestnych vlád, think-tankov a nadácií, ako aj občianskymi organizáciami.

Číslo Titul a autori Dátum PDF
11 Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg vo veku kolaboratívnej ekonomiky (IRSDACE), Národná správa Slovensko Sedláková, M. Nov 2018 download PDF
10 Pracovnoprávne vzťahy v platformovej ekonomike. Analytický komentár pre Maďarsko Meszmann, T. Nov 2018 download PDF

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.