SK EN

Správy

CELSI COVID-19 Policy Response Inquiry (COPReQ)

Read CELSI´s first policy brief on policy responses to COVID-19 pandemics in 20 countries.

Publikované dňa
22. máj 2020
CELSI FOUNDER AND DIRECTOR KAHANEC ADVISES THE UPCOMING GERMAN EU COUNCIL PRESIDENCY ON EU MOBILITY
CELSI FOUNDER AND DIRECTOR KAHANEC ADVISES THE UPCOMING GERMAN EU COUNCIL PRESIDENCY ON EU MOBILITY

CELSI's co-founder and scientific director Martin Kahanec has been invited to join a panel of experts to advise the upcoming German EU Council presidency on the questions of EU mobility.

Publikované dňa
15. máj 2020
ZAKLADATEĽ CELSI KAHANEC O DIŠTANCOVANÍ COVID-19: MOBILITA, NÁKLADY A RIZIKA

Prechodné opatrenia zavedené dvanástimi európskymi krajinami počas pandémií COVID-19 (zákaz usporiadania verejných podujatí, zatváranie škôl, zatváranie obchodov a zákaz viac ako nevyhnutného pohybu) boli spojené s veľkým poklesom návštev maloobchodných a rekreačných podnikov, potravín, lekární, tranzitných staníc a pracovísk, vo väčšine prípadov pokles návštevy parkov a zvýšenie času stráveného doma.

Publikované dňa
7. máj 2020
28. apríla - Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

CELSI sa pripája k medzinárodnej iniciatíve európskych odborových federácií a Európskej odborovej konfederácie na pamiatku tých, ktorí zomreli v práci - kvôli nedostatočným zdravotným a bezpečnostným ustanoveniam na pracoviskách. Spomíname si na zdravotníckych pracovníkov a všetkých ostatných pracovníkov, ktorí zomreli na chorobu Covid-19 pri práci.

Publikované dňa
28. apríl 2020
INFORMAČNÝ DOKUMENT CELSI PRE EURÓPSKY PARLAMENT PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNÉHO DŇA RÓMOV

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov 8. apríla 2020, výskumníci Martin Kahanec, Lucia Kováčová a Mária Sedláková z CELSI (spolu so Zuzanou Poláčkovou zo Slovenskej akadémie vied) uverejnili štúdiu na tému „Sociálna a zamestnanecká situácia rómskych komunít na Slovensku “, objednané Výborom Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL).

Publikované dňa
8. apríl 2020
CELSI TÍM REAKCIE NA COVID-19 SA STRETOL SO SOCIÁLNYMI PARTNERMI ZA ÚČELOM VYTVORENIA POLITICKÝCH REAKCIÍ
CELSI TÍM REAKCIE NA COVID-19 SA STRETOL SO SOCIÁLNYMI PARTNERMI ZA ÚČELOM VYTVORENIA POLITICKÝCH REAKCIÍ

Dňa 31. marca sa uskutočnil druhý odborný okrúhly stôl CELSI: Trh práce v časoch COVID-19, na ktorom sa zúčastnili najvyšší predstavitelia odborových zväzov a združení zamestnávateľov KOZ, AZZZ, ZMOS, APZ a RZZ, ako aj odborníci z CELSI. Cieľom bolo...

Publikované dňa
1. apríl 2020
CELSI COVID-19 Response Team
CELSI COVID-19 Response Team

Tím CELSI COVID-19 Response Team začal pracovať s cieľom poskytnúť robustné analýzy o účinnej reakcii na krízu COVID-19

Publikované dňa
16. marec 2020
COVID-19: CELSI STAYS AT HOME, CONTINUING ITS WORK ON LABOR MARKET CHALLENGES WHATEVER IT TAKES

We call on all research institutions to enable their workers to work from home and minimize the risk of spreading the virus. Researchers, with their frequent travels and collaborations with colleagues from abroad, are a particularly vulnerable group. Please, act responsibly and stay safe.

Publikované dňa
13. marec 2020
COVID-19: CELSI STAYS AT HOME, CONTINUING ITS WORK ON LABOR MARKET CHALLENGES WHATEVER IT TAKES
COVID-19: CELSI STAYS AT HOME, CONTINUING ITS WORK ON LABOR MARKET CHALLENGES WHATEVER IT TAKES

The COVID-19 (coronavirus) pandemics is a global challenge that affects us all. During times like these, we need to act together.

Publikované dňa
13. marec 2020
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zaujímajú o účasť na CELSI workshope na tému „Znižovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov v kontexte úsporných opatrení“ v apríli v Bratislave. CELSI sa snaží prispieť k obmedzeniu COVID-19, a preto workshop odložil ako preventívne opatrenie. Podujatie je očakávané v júni. Konkrétny dátum bude oznámený v pravý čas.

Publikované dňa
12. marec 2020