SK EN

Ľudia

Monika Martišková

Monika Martišková

Researcher and Media Expert Výskumné oblasti:
  • Trh práce Regionálny rozvoj a regionálne rozdiely
Email: monika.martiskova@celsi.sk
 

Monika Martišková je členkou CELSI a PhD. študentkou na Inštitúte ekonomických štúdií na Karlovej univerzite v Prahe. Spolupracuje na projekte WageIndicator a jeho národných aplikáciách MujPlat.cz a MojPlat.sk, kde pripravuje tlačové správy a odborné články o platoch a pracovných podmienkach. Vo svojom výskume sa zameriava najmä na trh práce, aktívne politiky trhu práce, regionálny rozvoj a regionálne rozdiely v EÚ. Štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave ukončila v roku 2010 v odbore verejná správa a regionálny rozvoj. Na tejto univerzite zároveň pracovala na katedre verejnej správy a regionálneho rozvoja ako projektová koordinátorka projektov zo šiesteho a siedmeho rámcového programu Európskej komisie. Od roku 2008 spolupracuje s Inštitútom zamestnanosti v Bratislave ako junior researcher. V rokoch 2006 a 2007 pracovala v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ( TASR ) ako redaktorka v ekonomickej redakcii. Monika je spoluautorkou viacerých štúdií a publikácií, ktoré sa venovali napríklad odbornému vzdelávaniu a jeho pozícii na trhu práce, ekonomickým efektom migrácie na Slovensku alebo aktívnym politikám trhu práce na Slovensku. V rokoch 2009 a 2010 tiež aktívne prispievala článkami o trhu práce do týždenníka Slovo.

Celý CV na stiahnutie