SK EN

Ľudia

Lucia Kováčová

Lucia Kováčová

Výskumníčka Výskumné oblasti:
  • (Pracovné) dáta a meranie, Nové druhy práce, Mobilita pracovnej sily, Nerovnosti a zraniteľnosti, Sociálna a pracovná politika, Sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie
Email: lucia.kovacova@celsi.sk
 

Lucia je výskumníčkou v Stredoeurópskom inštitúte pre výskum práce (CELSI), ktorý je v súčasnosti zapojený do niekoľkých projektov zameraných na sociálny dialóg a politiku zamestnanosti. Zapojila sa do rôznych výskumných projektov zameraných na sociálne podnikanie, zamestnávanie mladých ľudí a integráciu zraniteľných skupín, ako sú etnické menšiny alebo ľudia so zdravotným postihnutím, do zamestnania. Lucia vyštudovala Stredoeurópsku univerzitu vo verejnej politike so zameraním na rovnosť a sociálnu spravodlivosť.

Celý CV na stiahnutie

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\