SK EN

Publikácie

Odborné štúdie:

{$publication->getTitle()}
CELSI researcher Barbora Holubová contributed to the DG Employment's report on “Gender Equality and Work-Life Balance Policies during and after the COVID-19 crisis”

One of the findings is that the measures implemented during the pandemic were often temporary and did not adopt a gender perspective nor address the specific problems of disadvantaged groups, for example, single mothers and migrant women.

{$publication->getTitle()}
CELSI researcher Lucia Kováčová is the co-author of the fifth quarterly report on COVID-19 impact on industrial relations which has been published under the BARCOVID project

Lucia Kováčová, Armanda Cetrulo and Niels Peuchen worked on the report which adds to previous reports new preliminary results from data mining and text analysis of the newsletter outputs published by the selected stakeholders at the EU level. The goal of these quarterly reports is to address the first research question of the BARCOVID project: “How have the Covid-19 crisis, the state-imposed measures and their consequences affected the industrial relations landscape in EU27 and 5 candidate countries?”

{$publication->getTitle()}
CELSI prispelo k novému reportu nadácie Eurofound o kolektívnom vyjednávaní

Kolektívne vyjednávanie naprieč EÚ v súčasnosti stojí pred výzvami spôsobenými pandémiou COVID-19, zelenou transformáciou a digitalizáciou.

{$publication->getTitle()}
CELSI publikovalo novú mapovaciu štúdiu s názvom " Mapovanie politík odborov na trhu práce pre mladých učiteľov a ďalší pedagogický personál“

Mapovacia štúdia, ktorú publikoval tím CELSI, analyzuje zapájanie mladých odborníkov do učiteľských odborových zväzov a prebiehajúce aktivity odborov pre mladých členov, vrátane náborových stratégií a zapájania mladých členov do rozhodovacích procesov.

{$publication->getTitle()}
Vyšla nová správa ELA o nelegálnej práci v sektore opatrovateľských a domácich služieb

CELSI s hrdosťou oznamuje, že Európska agentúra práce zverejnila dlho očakávanú správu o nelegálnej práci v opatrovateľských a iných službách pre domácnosť. Tím CELSI významne prispel k správe o odhade prevalencie nelegálnej práce, jej motiváciách a politických prístupoch zahŕňajúcich preventívne a odstrašujúce opatrenia v členských štátoch EÚ.

{$publication->getTitle()}
Bola zverejnená aktualizovaná štúdia CELSI pre výbor Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci

Aktualizovanú štúdiu na tému „Sociálna situácia a zamestnanosť rómskych komunít na Slovensku“ napísali výskumníci CELSI Barbora Holubová, Martin Kahanec, Lucia Kováčová a Mária Sedláková v spolupráci so Zuzanou Poláčkovou zo Slovenskej akadémie vied.

{$publication->getTitle()}
Správa o projekte EESDA: "Stakeholders’ views on and experiences with the articulation of social dialogue and its effectiveness" (Akgüç, M .; Martišková, M .; Szüdi, G. a Nordlund, C.)

CELSI výskumníci Monika Martišková a Gábor Szüdi spolu s Mehtap Akgüçom z CEPS (Centre for European Policy Studies) a Carlom Nordlund nedávno uverejnili správu o projekte EESDA: Stakeholders’ views on and experiences with the articulation of social dialogue and its effectiveness".

{$publication->getTitle()}
Bola zverejnená štúdia CELSI pre Riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre hospodárske a vedecké politiky

Riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre hospodárske a vedecké politiky publikovalo štúdiu „Sociálna a zamestnanecká situácia na Slovensku a vyhliadky slovenského predsedníctva EÚ v 2016“, na ktorej sa podieľali Martin Kahanec a Mária Sedláková z CELSI.

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\