SK EN

Publikácie

Odborné štúdie:

{$publication->getTitle()}
CELSI publishes new mapping study titled "Mapping the Labour Market Trends and Trade Union Policies for Young Teachers and Other Education Personnel"

The mapping study, published by the CELSI team, analyses the engagement of young professionals in education trade unions, and ongoing union activities for young members, including recruitment strategies and the involvement of young members in the decision-making processes.

{$publication->getTitle()}
Vyšla nová správa ELA o nelegálnej práci v sektore opatrovateľských a domácich služieb

CELSI s hrdosťou oznamuje, že Európska agentúra práce zverejnila dlho očakávanú správu o nelegálnej práci v opatrovateľských a iných službách pre domácnosť. Tím CELSI významne prispel k správe o odhade prevalencie nelegálnej práce, jej motiváciách a politických prístupoch zahŕňajúcich preventívne a odstrašujúce opatrenia v členských štátoch EÚ.

{$publication->getTitle()}
Bola zverejnená aktualizovaná štúdia CELSI pre výbor Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci

Aktualizovanú štúdiu na tému „Sociálna situácia a zamestnanosť rómskych komunít na Slovensku“ napísali výskumníci CELSI Barbora Holubová, Martin Kahanec, Lucia Kováčová a Mária Sedláková v spolupráci so Zuzanou Poláčkovou zo Slovenskej akadémie vied.

{$publication->getTitle()}
Správa o projekte EESDA: "Stakeholders’ views on and experiences with the articulation of social dialogue and its effectiveness" (Akgüç, M .; Martišková, M .; Szüdi, G. a Nordlund, C.)

CELSI výskumníci Monika Martišková a Gábor Szüdi spolu s Mehtap Akgüçom z CEPS (Centre for European Policy Studies) a Carlom Nordlund nedávno uverejnili správu o projekte EESDA: Stakeholders’ views on and experiences with the articulation of social dialogue and its effectiveness".

{$publication->getTitle()}
Bola zverejnená štúdia CELSI pre Riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre hospodárske a vedecké politiky

Riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre hospodárske a vedecké politiky publikovalo štúdiu „Sociálna a zamestnanecká situácia na Slovensku a vyhliadky slovenského predsedníctva EÚ v 2016“, na ktorej sa podieľali Martin Kahanec a Mária Sedláková z CELSI.

{$publication->getTitle()}
IZA World of Labor article by Martin Kahanec: Roma integration in European labor markets

The Roma are the largest ethnic minority in Europe—as well as one of the most disadvantaged. A triple vicious circle is at play: Substandard socio-economic outcomes reinforce each other; they fuel negative attitudes and perceptions, leading to ill-chosen policies; and segmentation is perpetuated through (statistical) discrimination.

{$publication->getTitle()}
CELSI Researchers co-author a research report on social protection rights

Social Protection Rights of Economically Dependent Self-employed Workers, as IZA Research Report No. 54, Based on a study conducted for the European Parliament under contract IP/A/EMPL/FWC/2008–002/C1/SC8

{$publication->getTitle()}
The European Commission publishes flagship report "Industrial Relations in Europe 2012" featuring a chapter by Marta Kahancová

The European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, publishes its flagship report „Industrial Relations in Europe 2012“ featuring „Chapter 2: Industrial relations developments in the new member states in Central and Eastern Europe“ authored by Marta Kahancová.

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.