SK EN

Analytický komentár

Analytický komentár (2020)

Séria Analytických komentárov CELSI predstavuje zistenia z vybraných Výskumných správ CELSI, ktorých autormi alebo spoluautormi sú experti CELSI (zamestnanci, spolupracovníci a výskumní pracovníci) a ktoré boli vypracované v spolupráci s poprednými partnermi vrátane rôznych nadnárodných orgánov, národných a miestnych vlád, think-tankov a nadácií, ako aj občianskymi organizáciami.

Číslo Titul a autori Dátum PDF
14 Kvalita práce a pracovnoprávnych vzťahov v osobných a domácich službách na Slovensku Sedláková, M. Máj 2020 download PDF
13 Prvé výsledky prieskumu CELSI COVID-19 Policy Response Enquiry (COPReQ) Kahanec, M. , Lichá, M. and Martišková, M. Máj 2020 download PDF
12 Kvalita práce a pracovnoprávnych vzťahov v osobných a domácich službách v Česku Martišková, M. Máj 2020 download PDF

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\