SK EN

Publikácie

Články vo vedeckých časopisoch:

{$publication->getTitle()}
New paper "The transformation of the Slovak and Czech automotive industries: stakeholders' perspectives and barriers towards an ecological mobility industry" published in the IJATM

CELSI's researchers Patrik Gažo and Monika Martišková, together with Thomas S.J. Smith from Ludwig Maximilian University (LMU) of Munich published their paper titled "The transformation of the Slovak and Czech automotive industries: stakeholders' perspectives and barriers towards an ecological mobility industry". The article identifies and critically discusses barriers for transforming the automotive industry into an ecological mobility industry in Slovakia and Czechia from the point of view of key stakeholders.

M. Kahancová a M. Martišková sa podielali na článku „S minimálnymi mzdami a kolektívnym vyjednávaním k mzdovej (ne)rovnosti: dôkazy z Česka a Slovenska“

Článok "S minimálnymi mzdami a kolektívnym vyjednávaním k mzdovej (ne)rovnosti: Dôkazy z Česka a Slovenska" vydali Marta Kahancová, Monika Martišková a Jakub Kostolný v Transfer: European Review of Labour and Science, zväzok 27, číslo 1, s: 75-96.

Článok spoluautorky Marty Kahancovej uverejnený v časopise Human Relations

Marta Kahancová je spoluautorkou článku s názvom „Zdroje energie a úspešné kroky odborov, ktoré riešia pracovnú neistotu v nepriaznivých kontextoch: Prípad strednej a východnej Európy“ spolu s Aurorou Trif, Aristeou Koukiadaki a Valentinou Paolucci.

{$publication->getTitle()}
Marta Kahancová, Tibor Meszmann a Mária Sedláková z CELSI zverejnili nový článok ""Precarization via Digitalization? Work Arrangements in the On-Demand Platform Economy in Hungary and Slovakia"

Marta Kahancová, Tibor Meszmann a Mária Sedláková publikovali v časopise Frontiers in Sociology svoj nový článok s názvom "Precarization via Digitalization? Work Arrangements in the On-Demand Platform Economy in Hungary and Slovakia".

{$publication->getTitle()}
Maria Sedláková z CELSI a jej kolegovia sa pýtajú, aké sú skúsenosti zamestnávateľov v súvislosti s pracovníkmi s diagnostikovanou rakovinou a ich návratom do práce.

V nedávnom článku "The challenge of return to work in workers with cancer: employer priorities despite variation in social policies related to work and health" uverejnenom v časopise Survivorship Journal, sa Maria Sedláková z CELSI a jej kolegovia, aké sú skúsenosti zamestnávateľov v súvislosti s pracovníkmi s diagnostikovanou rakovinou a ich návratom do práce.

{$publication->getTitle()}
Nová publikácia Kahanca a Faba: "Can a voluntary web survey be useful beyond explorative research? "

Kahanec a Fabo nedávno publikovali výskumný článok "Can a voluntary web survey be useful beyond explorative research?" , v International Journal of Metodics Social Research Methodology

{$publication->getTitle()}
Článok, ktorého spoluautormi sú M. Kahanec, M. Guzi a L. Mýtna Kureková, "How Immigration Grease Is Affected by Economic, Institutional, and Policy Contexts: Evidence from EU Labor Markets"

Nový článok "How Immigration Grease Is Affected by Economic, Institutional, and Policy Contexts: Evidence from EU Labor Markets", ktorého autormi sú Martin Kahanec, Martin Guzi a Lucia Mýtna Kureková je už publikovaný a k dispozícii online.

{$publication->getTitle()}
Článok, ktorého spoluautormi sú Kahanec a Guzi, "How Immigrants Helped EU Labor Markets to Adjust during the Great Recession", uverejnený v International Journal of Manpower

Článok "How Immigrants Helped EU Labor Markets to Adjust during the Great Recession", publikovaný Kahancom and Guzim v: International Journal of Manpower, Vol. 38, No. 7, (2017), 996-1015

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.