SK EN

Publikácie

Články vo vedeckých časopisoch:

{$publication->getTitle()}
Výskumníci CELSI Martin Guzi a Martin Kahanec spolu s Luciou Mýtnou Kurekovou práve vydali nový článok v Journal of Ethnic and Migration Studies

Článok s názvom "The impact of immigration and integration policies on immigrant-native labour market hierarchies" využíva longitudinálny model založený na individuálnej úrovni EU LFS a databázach DEMIG POLICY a POLMIG na skúmanie rozdielov v zmenách imigračných a integračných politík v západných členských štátoch EÚ s cieľom preskúmať, ako súvisia s hierarchiami na trhu práce z hľadiska nezamestnanosti a rozdielov v kvalite zamestnanosti medzi prisťahovalcami a domácimi obyvateľmi.

{$publication->getTitle()}
Tím CELSI je spoluautorom kapitoly v knihe "Digital Labour Markets in Central and Eastern European Countries: COVID-19 and the Future of Work"

Lucia Kováčová, Martin Guzi a Martin Kahanec sú spoluautormi kapitoly v knihe, ktorá kriticky skúma, ako sa sociálni partneri podieľali na tvorbe a prijímaní politík na zachovanie pracovných miest v reakcii na hospodársku krízu COVID-19 v piatich krajinách strednej a východnej Európy: Bulharsko, Česká republika, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.

Článok spoluautorky Marty Kahancovej publikovaný v časopise Human Relations

Marta Kahancová je spoluautorkou článku s názvom „Zdroje energie a úspešné kroky odborov, ktoré riešia pracovnú neistotu v nepriaznivých kontextoch: Prípad strednej a východnej Európy“ spolu s Aurorou Trif, Aristeou Koukiadaki a Valentinou Paolucci.

{$publication->getTitle()}
Nový článok "The transformation of Slovak and Czech automotive industries: stakeholders' perspectives and barriers towards an ecological mobility industry" uverejnený v IJATM

Výskumníci CELSI Patrik Gažo a Monika Martišková spolu s Thomasom S.J. Smithom z mníchovskej Univerzity Ludwiga Maximiliána (LMU) publikovali článok s názvom "The transformation of Slovak and Czech automotive industries: stakeholders' perspectives and barriers towards an ecological mobility industry". Článok identifikuje a kriticky rozoberá bariéry transformácie automobilového priemyslu na priemysel ekologickej mobility na Slovensku a v Česku z pohľadu kľúčových zainteresovaných strán.

{$publication->getTitle()}
Tím CELSI uverejnil článok o pracovnoprávnych vzťahoch vo V4 počas pandémie COVID-19

Výskumníci CELSI Lucia Kováčová, Katarína Lukáčová a spoluzakladateľ a riaditeľ CELSI Martin Kahanec publikovali v časopise Transfer výskumný článok na tému "Pracovnoprávne vzťahy a systémy dávok v nezamestnanosti vo vyšehradských krajinách počas pandémie COVID-19".

{$publication->getTitle()}
Spoluzakladateľ a riaditeľ CELSI Martin Kahanec je spoluautorom výskumného článku o vplyve prechodných opatrení na samostatnú zárobkovú činnosť migrantov

Spoluzakladateľ a riaditeľ CELSI Martin Kahanec spolu s Magdalénou Ulceluse uverejnili v časopise Journal of Population Economics výskumný článok o úlohe prechodných opatrení na samostatnú zárobkovú činnosť migrantov z členských štátov EÚ, ktoré vstúpili do EÚ v rokoch 2004 a 2007.

{$publication->getTitle()}
Tím CELSI spoluautoroval štúdiu o tom, ako inštitúcie formujú rozdiely medzi prisťahovalcami a domácimi na trhu práce v Európe v časopise Migration Studies

Spolu s Luciou Mýtnou Kurekovou tím CELSI v zložení Martin Kahanec a Martin Guzi publikoval v Migration Studies spoluautorskú štúdiu o tom, ako inštitúcie formujú rozdiely na trhu práce medzi prisťahovalcami a domácimi obyvateľmi v Európe. Autori ukazujú, že inštitúcie majú význam pre rozdiely na trhu práce medzi prisťahovalcami a pôvodnými obyvateľmi, a skúmajú, aký význam majú.

M. Kahancová a M. Martišková sa podielali na článku „S minimálnymi mzdami a kolektívnym vyjednávaním k mzdovej (ne)rovnosti: dôkazy z Česka a Slovenska“

Článok "S minimálnymi mzdami a kolektívnym vyjednávaním k mzdovej (ne)rovnosti: Dôkazy z Česka a Slovenska" vydali Marta Kahancová, Monika Martišková a Jakub Kostolný v Transfer: European Review of Labour and Science, zväzok 27, číslo 1, s: 75-96.

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\