SK EN

Ľudia

Mária Sedláková

Mária Sedláková

Výskumníčka Výskumné oblasti:
  • Pracovné podmienky a pracovné vzťahy, Politiky zamestnanosti, sociálny dialóg, Kolektívne vyjednávanie
Email: maria.sedlakova@celsi.sk
 

Mária Sedláková je v CELSI researcher a v súčasnosti pracuje na niekoľkých medzinárodných projektoch týkajúcich sa pracovných podmienok a pracovných vzťahov, politiky zamestnanosti, kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialógu. Má bohaté skúsenosti s kvalitatívnou analýzou dát, vedením interview so sociálnymi partnermi v rôznych štátoch EÚ, písaním výskumných správ a akademických publikácií. Od decembra 2013 asistovala Data Management tímu pre WageIndicator Foundation. Pred príchodom do CELSI sa v rámci stáže na Stálej misii Slovenskej republiky pri OSN zúčastnila na substantívnom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady OSN 2013 v Ženeve. Mária je absolventkou Katedry politológie na Stredoeurópskej Univerzite v Budapešti (Central European University) so špecializáciou komparatívna európska politika a Katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave.

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.