SK EN

Publikácie

Článok spoluautorky Marty Kahancovej publikovaný v časopise Human Relations


« Späť k publikáciám

Článok spoluautorky Marty Kahancovej publikovaný v časopise Human Relations

Publikované dňa 2. február 2023 v kategórii Články vo vedeckých časopisoch

Marta Kahancová je spoluautorkou článku s názvom „Zdroje energie a úspešné kroky odborov, ktoré riešia pracovnú neistotu v nepriaznivých kontextoch: Prípad strednej a východnej Európy“ spolu s Aurorou Trif, Aristeou Koukiadaki a Valentinou Paolucci.

 

Je možné, aby odbory bojovali proti pracovnej neistote v nepriaznivom globálnom kontexte? Hoci existujúci výskum naznačuje, že je to možné, máme len obmedzené pochopenie vzájomného pôsobenia zdrojov, ktoré odborom umožňujú riešiť pracovnú neistotu na deregulovaných trhoch.

Táto štúdia využíva prístup k zdrojom moci, aby zistila, ako odbory prekonávajú svoje vonkajšie obmedzenia. Vychádza zo 130 hĺbkových rozhovorov s kľúčovými informátormi v deviatich krajinách strednej a východnej Európy s cieľom preskúmať úspešné a neúspešné kroky odborov v sektoroch s rozdielnymi externými zdrojmi. V každom sektore boli odbory, ktoré mobilizovali svoje interné zdroje schopné znížiť rôzne dimenzie pracovnej neistoty, ako sú nízke mzdy, nedostatočný hlas a nepravidelný pracovný čas.

Výsledky odhaľujú, že odbory, ktorých ciele sú založené na obojstranne prospešných diskurzoch, môžu robiť pokroky a pôsobiť ako hnacia sila zmien v modeloch pracovnej neistoty aj v nepriaznivých podmienkach. Štúdia navyše predstavuje viacrozmernú koncepciu úspechov odborov, pričom identifikuje činnosti odborov, ktoré vedú k merateľným zlepšeniam v dimenziách pracovnej neistoty pre všetky typy pracovníkov.

Článok bol publikovaný v žurnáli Human Relations Vol 76, Issue 1 a je dostupný na: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00187267211020189

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\