SK EN

Publikácie

Výskumníci CELSI Martin Guzi a Martin Kahanec spolu s Luciou Mýtnou Kurekovou práve vydali nový článok v Journal of Ethnic and Migration Studies


« Späť k publikáciám

Výskumníci CELSI Martin Guzi a Martin Kahanec spolu s Luciou Mýtnou Kurekovou práve vydali nový článok v Journal of Ethnic and Migration Studies

Publikované dňa 23. máj 2023 v kategórii Články vo vedeckých časopisoch

Výskumníci CELSI Martin Guzi a Martin Kahanec spolu s Luciou Mýtnou Kurekovou práve vydali nový článok v Journal of Ethnic and Migration Studies

Článok s názvom "The impact of immigration and integration policies on immigrant-native labour market hierarchies" využíva longitudinálny model založený na individuálnej úrovni EU LFS a databázach DEMIG POLICY a POLMIG na skúmanie rozdielov v zmenách imigračných a integračných politík v západných členských štátoch EÚ s cieľom preskúmať, ako súvisia s hierarchiami na trhu práce z hľadiska nezamestnanosti a rozdielov v kvalite zamestnanosti medzi prisťahovalcami a domácimi obyvateľmi.

 

Na trhoch práce v Európskej únii vykazujú prisťahovalci a domáce obyvateľstvo rozdielne výsledky na trhu práce, čo znamená rozsiahlu hierarchiu na trhu práce. Napriek značným investíciám do migračných a integračných politík nie je jasné, či tieto politiky prispievajú k hierarchii na trhu práce medzi domácimi a prisťahovalcami alebo ju zmierňujú. Pomocou longitudinálneho modelu založeného na individuálnej úrovni EU LFS a databáz DEMIG POLICY a POLMIG na úrovni krajín skúmame rozdiely v zmenách imigračných a integračných politík v západných členských štátoch EÚ s cieľom preskúmať, ako súvisia s hierarchiami na trhu práce z hľadiska nezamestnanosti a rozdielov v kvalite zamestnanosti medzi prisťahovalcami a domácimi obyvateľmi. Naše zistenia naznačujú, že navrhovanie menej reštriktívnych imigračných a integračných politík by mohlo pomôcť pri znižovaní existujúcich nevýhod prisťahovalcov na trhu práce, umožniť im naplno využiť svoj potenciál a znížiť hierarchie medzi prisťahovalcami a domácimi na trhu práce.

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\