SK EN

Publikácie

Tím CELSI je spoluautorom kapitoly v knihe "Digital Labour Markets in Central and Eastern European Countries: COVID-19 and the Future of Work"


« Späť k publikáciám

Tím CELSI je spoluautorom kapitoly v knihe "Digital Labour Markets in Central and Eastern European Countries: COVID-19 and the Future of Work"

Publikované dňa 11. február 2023 v kategórii Články vo vedeckých časopisoch

Tím CELSI je spoluautorom kapitoly v knihe "Digital Labour Markets in Central and Eastern European Countries: COVID-19 and the Future of Work"

Lucia Kováčová, Martin Guzi a Martin Kahanec sú spoluautormi kapitoly v knihe, ktorá kriticky skúma, ako sa sociálni partneri podieľali na tvorbe a prijímaní politík na zachovanie pracovných miest v reakcii na hospodársku krízu COVID-19 v piatich krajinách strednej a východnej Európy: Bulharsko, Česká republika, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.

 

Lucia Kováčová, Martin Guzi a Martin Kahanec sú spoluautormi kapitoly v knihe, ktorá kriticky skúma, ako sa sociálni partneri podieľali na tvorbe a prijímaní politík na zachovanie pracovných miest v reakcii na hospodársku krízu COVID-19 v piatich krajinách strednej a východnej Európy: Bulharsko, Česká republika, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.

Abstrakt:

Jedenásť krajín strednej a východnej Európy vstúpilo do Európskej únie v rokoch 2004, 2007 a 2013. Počas pandémie COVID-19 sa sociálni partneri v SVE aktívne podieľali na úsilí o zmiernenie negatívnych dôsledkov hospodárskeho poklesu, avšak dôkazov o rozsahu, miere a účinkoch ich úlohy pri formovaní politických reakcií na pandémiu je stále málo. Táto kapitola poskytuje prvé dôkazy o úlohe sociálnych partnerov pri formovaní politík na zachovanie pracovných miest, pričom sa zameriava na tri hlavné typy: skrátené pracovné úväzky, mzdové dotácie a pružné pracovné podmienky. Uvádza hlavné charakteristiky systémov pracovnoprávnych vzťahov a hlavných sociálnych partnerov v piatich krajinách strednej a východnej Európy: Bulharsko, Česká republika, Poľsko, Rumunsko a Slovensko. Od vypuknutia COVID-19 sa sociálni partneri v Bulharsku zapojili do intenzívneho sociálneho dialógu, ktorý viedol k dohodám na národnej úrovni, a aktívne sa podieľali na formulovaní opatrení na zachovanie pracovných miest.

Knihu nájdete tu: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003326779-9/preserving-jobs-covid-19-times-cee-countries-vassil-kirov-lucia-kov%C3%A1%C4%8Dov%C3%A1-martin-guzi-jan-czarzasty-drago%C8%99-ad%C4%83sc%C4%83li%C8%9Bei-martin-kahanec

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\