SK EN

Publikácie

Články vo vedeckých časopisoch:

{$publication->getTitle()}
Článok, ktorého spoluautorkou je aj Marta Kahancová uverejnili v Comparative Labour Law & Policy Journal

Článok "State, Market, and Collective Regulation in the Hospital Sector in East-Central Europe: Union Strategies Against All Odds", publikovali Kaminska a Kahancová v: Comparative Work Law & Policy Journal, Vol. 38, Issue 2..

Výskumníčka CELSI Anna Baranowska-Rataj publikovala "The Causal Effects of the Number of Children on Female Employment - Do European Institutional and Gender Conditions Matter?"nový článok

Článok s otvoreným prístupom, ktorého spoluautorkou je Anna M. Matysiak, je publikovaný v Journal of Labor Research, September 2016, Volume 37, Issue 3.

{$publication->getTitle()}
Článok na ktorom sa spolupodieľal pridružený výskumník CELSI Brian Fabo bol publikovaný v IZA Journal of Labour Economics

V januári 2016 IZA Journal of Labor Economics (IZA JOLE) uverejnil článok, ktorého spoluautormi sú Karolien Lenaerts, Miroslav Beblavý a Brian Fabo. Výskumná časť pojednáva o potenciáli rôznych nových (webových) zdrojov údajov pre ekonómov a je dostupný prostredníctvom otvoreného prístupu.

{$publication->getTitle()}
Marta Kahancová a Imre Szabó publikovali v European Journal of Industrial Relations

Článok s názvom "Hospital bargaining in the wake of management reforms: Hungary and Slovakia compared", bol uverejnený v decembrovom vydaní časopisu European Journal of Industrial Relations z roku 2015.

{$publication->getTitle()}
Článok spolupridruženého výskumníka CELSI Briana Faba bol piublikovaný v časopise Eastern European Politics and Societies

Brian Fabo vo svojej eseji diskutuje o meniacom sa tóne diskurzu týkajúceho sa roblémov chudoby a nerovnosti na Slovensku.

{$publication->getTitle()}
Článok Marty Kahancovej "Central and Eastern European trade unions after the EU enlargement" bol uverejnený v špeciálnom vydaní časopisu Transfer

Článok Marty Kahancovej "Central and Eastern European trade unions after the EU enlargement" sa objavil v špeciálnom vydaní časopisu Transfer 3/2015, ktoré bolo vydané v Auguste 2015.

{$publication->getTitle()}
Článok Martina Kahanca "Labour market impacts of post-enlargement migration on hosts and stayers in EU labour markets" bol uverejnený v špeciálnom vydaní časopisu Transfer

Článok Martina Kahanca "Labour market impacts of post-enlargement migration on hosts and stayers in EU labour markets" je uverejnený v špeciálnom vydaní Transfer 3/2015, ktoré editovali Bela Greskovits a Marta Kahancová.

{$publication->getTitle()}
Potenciál projektu Kahanec a Fertig prúdi do EÚ z Ukrajiny, Chorvátska a ďalších východných susedov

V nedávnom článku uverejnenom v IZA Journal of Migration Fertig a Kahanec vyhodnocujú potenciálnu migráciu do EÚ zo susedných východných štátov a Chorvátska. IZA Journal of Migration, 2015, 4:6

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.