SK EN

Publikácie

Martin Guzi prispel ku kapitole o integrácii ukrajinských utečencov na trhu práce v ekonomikách strednej Európy


« Späť k publikáciám

Martin Guzi prispel ku kapitole o integrácii ukrajinských utečencov na trhu práce v ekonomikách strednej Európy

Publikované dňa 8. júl 2024 v kategórii Články vo vedeckých časopisoch

Martin Guzi prispel ku kapitole o integrácii ukrajinských utečencov na trhu práce v ekonomikách strednej Európy

Kapitola poskytuje prehľad o situácii ukrajinských utečencov na trhu práce v Rakúsku, Česku, Poľsku a na Slovensku

 

Výskumník Celsi Martin Guzi prispel ku kapitole o integrácii ukrajinských utečencov na trhu práce v ekonomikách strednej Európy.

Guzi, M., Duszczyk, M., Huber, P., Huemer, U., Veselková, M. (2024). Pathways to Inclusion: Labour Market Perspectives on Ukrainian Refugees. In: Mátyás, L. (eds) Central and Eastern European Economies and the War in Ukraine. Contributions to Economics. Springer, Cham.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-61561-0_9

Kapitola poskytuje prehľad o situácii ukrajinských utečencov na trhu práce v Rakúsku, Česku, Poľsku a na Slovensku s dôrazom na iniciatívy zamerané na uľahčenie ich integrácie.

Utečenci čelia výzvam pri zabezpečovaní si zamestnania adekvátneho ich schopnostiam v dôsledku jazykových bariér, obmedzenej kapacity služieb starostlivosti o deti, prísnych vstupných podmienok pre kvalifikované povolania ako aj v dôsledku neistoty v súvislosti s ich štatútom utečenca.

Kapitola končí odporúčaniami na zlepšenie integrácie utečencov na trhu práce.

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\