SK EN

Výskumné správy

Prvé výsledky prieskumu CELSI COVID-19 Policy Response Enquiry (COPReQ)

Číslo 13

Prvé výsledky prieskumu CELSI COVID-19 Policy Response Enquiry (COPReQ)

Autori: Kahanec, M. , Martišková, M and Lichá, M.
Publikované dňa: máj 2020

Abstrakt:

CELSI tým pripravil analytický komentár k prvým výsledkom zberu dát od expertov z 20 krajín v rámci databázy COPReQ (COVID-19 Policy Response Inquiry). Cieľom databázy je zbierať informácie o implementovaných politikách v súvislosti k pandémiou COVID-19. Databáza ponúka široký prehľad implementovaných politík od tých, ktoré smerovali k spomaleniu šírenia vírusu až po komenzácie straty príjmov rôznych skupín obyvateľstva.

Stiahnuť správu  Príloha na stiahnutie

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.