SK EN

Výskumné správy

Výskumné správy (2020)

V sérii Výskumných správ CELSI sa uverejňujú vybrané analytické koncepcie zamerané na politiku, ktorých autormi alebo spoluautormi sú odborníci z CELSI (zamestnanci, spolupracovníci a výskumní pracovníci) a ktoré boli vytvorené v spolupráci s poprednými partnermi vrátane rôznych nadnárodných orgánov, národných a miestnych vlád, think-tankov a nadácií, ako aj s občianskymi organizáciami. Svoju výskumnú správu prosím pošlite ako súbor vo formáte .pdf alebo .doc(x) na dp@celsi.sk.

Číslo Titul a autori Dátum PDF
35 Odbory a profesijné združenia ako aktéri občianskej spoločnosti, ktorí sa zaoberajú otázkami pracovných práv a sociálneho dialógu v krajinách Východného partnerstva Kahancová, M. Aug 2020 download PDF
34 Job Quality and Industrial Relations in the Personal and Household Services (PHS-QUALITY), National report: Slovakia Sedláková, M. Máj 2020 download PDF
33 Job Quality and Industrial Relations in the Personal and Household Services (PHS-QUALITY), National report: Czechia Martišková, M Máj 2020 download PDF
32 Strategic review of Slovakian national RI Roadmap Kostolný, J. and Kahanec, M. Feb 2020 download PDF
31 Research Infrastructure gaps report Central and Eastern Europe , Kahanec, M. , Kostolný, J. , , and Szüdi, G. Feb 2020 download PDF