SK EN

Publikácie

Tím CELSI prispel k nedávno zverejnenému tematickému prehľadu o spravodlivom prechode k uhlíkovej neutralite


« Späť k publikáciám

Tím CELSI prispel k nedávno zverejnenému tematickému prehľadu o spravodlivom prechode k uhlíkovej neutralite

Publikované dňa 25. október 2023 v kategórii Odborné štúdie

Tím CELSI prispel k nedávno zverejnenému tematickému prehľadu o spravodlivom prechode k uhlíkovej neutralite

Naši výskumníci z CELSI, Monika Martišková, Katarína Lukáčová a Patrik Gažo, prispeli do najnovšieho tematického prehľadu o spravodlivom prechode k uhlíkovej neutralite, ktorý vypracovalo Európske expertné centrum pri Európskej komisii, a napísali články o Česku a Slovensku.

 

Naši výskumníci z CELSI, Monika Martišková, Katarína Lukáčová a Patrik Gažo, prispeli do najnovšieho tematického prehľadu o spravodlivom prechode k uhlíkovej neutralite, ktorý vypracovalo Európske expertné centrum pri Európskej komisii, a napísali články o Česku a Slovensku.

Cieľom tematického prehľadu je poukázať na príklady politík, výskumu a postupov sociálneho dialógu v členských štátoch EÚ s cieľom zabezpečiť spravodlivú zelenú transformáciu. V správe sa skúma doterajší výskum vplyvu zelenej tranformácie na hospodárstvo vrátane opatrení súvisiacich so zamestnanosťou, zručnosťami a sociálnym dialógom a tiež sa v nej skúmajú prognózy budúceho vplyvu.

Preskúmajte správu, ktorú CELSI pomohla vypracovať, a získajte hlbšie pochopenie predmetných otázok. 📖

Štúdiu nájdete tu: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8566&furtherPubs=yes

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\