SK EN

Výskumné správy

Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg vo veku kolaboratívnej ekonomiky (IRSDACE), Národná správa Slovensko

Číslo 11

Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg vo veku kolaboratívnej ekonomiky (IRSDACE), Národná správa Slovensko

Autori: Sedláková, M.
Publikované dňa: november 2018

Abstrakt:

Kľúčové zistenia:

  • Práca v oblasti zdieľanej ekonomiky je na Slovensku do značnej miery neregulovaná
  • Ľudia, ktorí na svoju prácu využívajú online platformy majú nejasný status na pracovnom trhu: väčšinou ide o SZČO
  • Nejasný je aj status zdieľanej ekonomiky a jej smerovanie do budúcnosti: Slovensku chýbajú strategické dokumenty a koncepcie pre túto oblasť
  • Väčšina respondentov si prácou pre platformy privyrába a nie je ich hlavným zamestnaním
  • Za hlavné výhody práce v zdieľanej ekonomike považujú respondenti flexibilitu a pružný pracovný čas, obávajú sa najmä nízkej a netransparentnej odmeny za prácu, zodpovednosti za škodu a bezpečnosti
  • Tradiční aktéri na trhu práce z radov zamestnávateľov a odborových zväzov nevnímajú oblasť zdieľanej ekonomiky ako svoju prioritu
  • Sociálny dialóg v zdieľanej ekonomike neexistuje: dôvodom sú chýbajúce štruktúry na strane „zamestnancov“ (pracovníkov online platforiem) ako aj „zamestnávateľov“ (platformy)

Projekt finančne podporila Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie).

Stiahnuť správu  Príloha na stiahnutie

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\