SK EN

Výskumné správy

The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations (PRECARIR) Country report: Czechia
Číslo20

The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations (PRECARIR) Country report: Czechia

Autori: Martišková, M and Sedláková, M.
Publikované dňa: apríl 2016

Abstrakt:

This report was financed by European Comission grant no. VS/2014/0534.

Stiahnuť správu  Príloha na stiahnutie