SK EN

Výskumné správy

GINI Country Report: The Czech Republic and Slovakia
Číslo7

GINI Country Report: The Czech Republic and Slovakia

This report was prepared within the Seventh Framework Programme (FP7) of the European Commission, project “Growing INequalities’ Impacts” (SSH-CT-2009-244592).

Autori: Paleník, M. , Pertold, F. , Siebertová, Z. , Martišková, M and Guzi, M.
Publikované dňa: september 2013

Abstrakt:

Stiahnuť správu  Príloha na stiahnutie