SK EN

Publikácie

CELSI publikovalo novú mapovaciu štúdiu s názvom " Mapovanie politík odborov na trhu práce pre mladých učiteľov a ďalší pedagogický personál“


« Späť k publikáciám

CELSI publikovalo novú mapovaciu štúdiu s názvom " Mapovanie politík odborov na trhu práce pre mladých učiteľov a ďalší pedagogický personál“

Publikované dňa 7. apríl 2022 v kategórii Odborné štúdie

CELSI publikovalo novú mapovaciu štúdiu s názvom " Mapovanie politík odborov na trhu práce pre mladých učiteľov a ďalší pedagogický personál“

Mapovacia štúdia, ktorú publikoval tím CELSI, analyzuje zapájanie mladých odborníkov do učiteľských odborových zväzov a prebiehajúce aktivity odborov pre mladých členov, vrátane náborových stratégií a zapájania mladých členov do rozhodovacích procesov.

 

Štúdia sa tiež snaží odhaliť faktory, ktoré bránia motivácii mladých odborníkov vstúpiť do učiteľských odborov, a skúma faktory, ktoré ich motivujú, aby sa stali členmi v krajinách, v ktorých sídlia členské organizácie Európskeho odborárskeho výboru.

Táto štúdia zahŕňa kombinované metódy vrátane prehľadu literatúry, prieskumu členských organizácií ETUCE, prieskumu medzi jednotlivými mladými odborníkmi v oblasti vzdelávania v krajinách, kde sa nachádzajú členovia ETUCE, a pološtruktúrovaných rozhovorov s predstaviteľmi učiteľských odborových zväzov.

Mapovaciu štúdiu vypracoval tím CELSI v spolupráci a s finančnou podporou Európskeho odborárskeho výboru pre vzdelávanie a Friedrich Ebert Stiftung.

Štúdiu si môžte prečítať tu: https://celsi.sk/media/datasource/Mapping_study_on_the_labour_market_trends_trade_union_policies_for_young_teac_uw212BF.pdf

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\