SK EN

Projekty

REWIR: Vyjednávanie o návrate do práce vo veku demografických zmien prostredníctvom pracovnoprávnych vzťahov

Udalosti projektu

REWIR: Vyjednávanie o návrate do práce vo veku demografických zmien prostredníctvom pracovnoprávnych vzťahov

32

2019 - 2021

Projekt REWIR spája výskum v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho dialógu s odbornými znalosťami v oblasti zdravia pri práci, politiky návratu do práce a základných cieľov stratégie “Európa 2020”.

Číslo projektu:
VS/2019/0075

Projekt “Vyjednávanie o návrate do práce vo veku demografických zmien prostredníctvom pracovnoprávnych vzťahov (REWIR)” spája výskum v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho dialógu s odbornými znalosťami v oblasti zdravia pri práci, politiky návratu do práce a základných cieľov stratégie “Európa 2020”.

Konkrétnejšie, REWIR si kladie za cieľ preskúmať úlohu, ktorú zohrávajú priemyselné vzťahy pri rozširovaní účasti občanov EÚ na trhu práce prostredníctvom udržania a integrácie práce po vystavení chronickým podmienkam na úrovni EÚ, na vnútroštátnej úrovni a na úrovni spoločnosti, na pozadí demografických a technologických zmien.

Analýzou toho, ako môžu rôzne priemyselné vzťahy a tradície a postupy sociálneho dialógu pomôcť pri formovaní návratu k pracovným politikám, zvyšovať záujmy pracovníkov po chorobe a ďalej predlžujú pracovný život, REWIR si kladie za cieľ:

  • Posilniť odborné znalosti o úlohe sociálnych partnerov pri navrhovaní a vykonávaní politík návratu k práci na európskej a vnútroštátnej úrovni prostredníctvom iniciatív sociálneho dialógu.
  • Analyzovať implementáciu konkrétnych cieľov stratégie Európa 2020, ako je napríklad program podpory zdravšej Európy a aktívneho a zdravého starnutia prostredníctvom dojednaných dohôd medzi zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov v rôznych systémoch priemyselných vzťahov v členských štátoch EÚ
  • Zlepšiť vedomosti o informáciách, konzultáciách a spolurozhodovaní zástupcov zamestnancov (odborových zväzov a / alebo iných zástupcov, ako sú podnikové rady alebo správcovia obchodov) na úrovni spoločnosti v otázkach, ktoré sú relevantné pre zvyšujúcu sa časť pracovnej sily a umožňujú udržanie pracovných miest ľudí vystavených chronickým ochoreniam. Ich úspešný návrat do práce je podmienený podporou štátu a zamestnávateľov, ako aj slušným záujmovým zastúpením.
  • Rozšíriť vedomosti o prevencii rizika marginalizácie, diskriminácie a hrozby chudoby pre pracovníkov, ktorí trpia/trpeli dlhodobou chorobou; a umožnenie ich návratu k práci a zastupovaniu záujmov na trhu práce. Tento cieľ zdôrazňuje význam priemyselných vzťahov pre hlavnú iniciatívu Komisie: Európsku platformu proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.
  • Prehodnotiť, ako pracovné vzťahy zohrávajú úlohu v (opätovnom) definovaní kľúčových pojmov vrátane „medzigeneračnej spravodlivosti“, „dlhšieho zapojenia na trhu práce“, „prítomnosti na pracovisku“, „výkonu práce“, „plnenia zmluvných záväzkov“ a „vhodnosti pre prácu“(niektoré z nich sú prioritami stratégie Európa 2020) prostredníctvom zvyšovania povedomia o transformácii vo svete práce vyplývajúcej z organizačných, demografických a technologických zmien, ktoré značne ovplyvňujú tieto činnosti.

Preskúmaním týchto výskumných otázok a cieľov REWIR dokáže:

  • Zlepšiť zhromažďovanie a využívanie komparatívnych informácií o účasti sociálnych partnerov na navrhovaní a realizácii politík návratu do práce v rôznych systémoch priemyselných vzťahov v EÚ.
  • Získať ďalšie pochopenie toho, ako môže sociálny dialóg prispieť k riešeniu relevantných sociálnych otázok, ako sú starnutie obyvateľstva, spravodlivosť medzi generáciami, demografické zmeny, rovnaké pracovné práva a prístup pracovníkov s chronickými chorobami na trh práce.
  • Zhromažďovať a šíriť osvedčené postupy zásahov na úrovni spoločnosti na podporu návratu do práce prostredníctvom interakcie medzi zástupcami zamestnávateľa a zamestnancov.

REWIR: Úvodné stretnutie, Bratislava

Úvodné stretnutie na spustenie projektu REWIR sa bude konať v Bratislave 6. - 7. marca 2019

Publikácie:

29. január 2021

Return to work after illness: the role of industrial relations

2. november 2020

4th Interim Meeting

2. november 2020

4th Interim Meeting

31. január 2020

The REWIR project team in Rome to discuss the progress and mid-term results

31. január 2020

The REWIR project team in Rome to discuss the progress and mid-term results

18. júl 2019

REWIR: Projektové stretnutie, Dublin

18. júl 2019

REWIR: Projektové stretnutie, Dublin

5. júl 2019

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Belgicko

5. júl 2019

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Belgicko

27. jún 2019

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Írsko

27. jún 2019

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Írsko

18. jún 2019

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Taliansko

18. jún 2019

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Taliansko

13. jún 2019

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Estónsko

13. jún 2019

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Estónsko

7. jún 2019

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Rumunsko

7. jún 2019

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Rumunsko

4. jún 2019

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Slovensko

4. jún 2019

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Slovensko

7. marec 2019

Úvodné stretnutie k projektu REWIR: Slovensko

7. marec 2019

Úvodné stretnutie k projektu REWIR: Slovensko

Partneri projektu:

ULBS, Romania
Web

TLU, Estonia
Web

CEPS, Belgium
Web

Adapt, Italy
Web

DCU, Ireland
Web

Newsletter sign-up

Kliknutím na tlačidlo prihlásiť sa, súhlasíte s pravidlami o ochrane súkromia..