SK EN

Projekty

REWIR: Vyjednávanie o návrate do práce vo veku demografických zmien prostredníctvom pracovnoprávnych vzťahov

Udalosti projektu

REWIR: Vyjednávanie o návrate do práce vo veku demografických zmien prostredníctvom pracovnoprávnych vzťahov

32

2019 - 2021

Projekt REWIR spája výskum v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho dialógu s odbornými znalosťami v oblasti zdravia pri práci, politiky návratu do práce a základných cieľov stratégie “Európa 2020”.

Číslo projektu:
VS/2019/0075

Projekt “Vyjednávanie o návrate do práce vo veku demografických zmien prostredníctvom pracovnoprávnych vzťahov (REWIR)” spája výskum v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho dialógu s odbornými znalosťami v oblasti zdravia pri práci, politiky návratu do práce a základných cieľov stratégie “Európa 2020”.

Konkrétnejšie, REWIR si kladie za cieľ preskúmať úlohu, ktorú zohrávajú priemyselné vzťahy pri rozširovaní účasti občanov EÚ na trhu práce prostredníctvom udržania a integrácie práce po vystavení chronickým podmienkam na úrovni EÚ, na vnútroštátnej úrovni a na úrovni spoločnosti, na pozadí demografických a technologických zmien.

Analýzou toho, ako môžu rôzne priemyselné vzťahy a tradície a postupy sociálneho dialógu pomôcť pri formovaní návratu k pracovným politikám, zvyšovať záujmy pracovníkov po chorobe a ďalej predlžujú pracovný život, REWIR si kladie za cieľ:

  • Posilniť odborné znalosti o úlohe sociálnych partnerov pri navrhovaní a vykonávaní politík návratu k práci na európskej a vnútroštátnej úrovni prostredníctvom iniciatív sociálneho dialógu.
  • Analyzovať implementáciu konkrétnych cieľov stratégie Európa 2020, ako je napríklad program podpory zdravšej Európy a aktívneho a zdravého starnutia prostredníctvom dojednaných dohôd medzi zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov v rôznych systémoch priemyselných vzťahov v členských štátoch EÚ
  • Zlepšiť vedomosti o informáciách, konzultáciách a spolurozhodovaní zástupcov zamestnancov (odborových zväzov a / alebo iných zástupcov, ako sú podnikové rady alebo správcovia obchodov) na úrovni spoločnosti v otázkach, ktoré sú relevantné pre zvyšujúcu sa časť pracovnej sily a umožňujú udržanie pracovných miest ľudí vystavených chronickým ochoreniam. Ich úspešný návrat do práce je podmienený podporou štátu a zamestnávateľov, ako aj slušným záujmovým zastúpením.
  • Rozšíriť vedomosti o prevencii rizika marginalizácie, diskriminácie a hrozby chudoby pre pracovníkov, ktorí trpia/trpeli dlhodobou chorobou; a umožnenie ich návratu k práci a zastupovaniu záujmov na trhu práce. Tento cieľ zdôrazňuje význam priemyselných vzťahov pre hlavnú iniciatívu Komisie: Európsku platformu proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.
  • Prehodnotiť, ako pracovné vzťahy zohrávajú úlohu v (opätovnom) definovaní kľúčových pojmov vrátane „medzigeneračnej spravodlivosti“, „dlhšieho zapojenia na trhu práce“, „prítomnosti na pracovisku“, „výkonu práce“, „plnenia zmluvných záväzkov“ a „vhodnosti pre prácu“(niektoré z nich sú prioritami stratégie Európa 2020) prostredníctvom zvyšovania povedomia o transformácii vo svete práce vyplývajúcej z organizačných, demografických a technologických zmien, ktoré značne ovplyvňujú tieto činnosti.

Preskúmaním týchto výskumných otázok a cieľov REWIR dokáže:

  • Zlepšiť zhromažďovanie a využívanie komparatívnych informácií o účasti sociálnych partnerov na navrhovaní a realizácii politík návratu do práce v rôznych systémoch priemyselných vzťahov v EÚ.
  • Získať ďalšie pochopenie toho, ako môže sociálny dialóg prispieť k riešeniu relevantných sociálnych otázok, ako sú starnutie obyvateľstva, spravodlivosť medzi generáciami, demografické zmeny, rovnaké pracovné práva a prístup pracovníkov s chronickými chorobami na trh práce.
  • Zhromažďovať a šíriť osvedčené postupy zásahov na úrovni spoločnosti na podporu návratu do práce prostredníctvom interakcie medzi zástupcami zamestnávateľa a zamestnancov.

REWIR: Úvodné stretnutie, Bratislava

Úvodné stretnutie na spustenie projektu REWIR sa bude konať v Bratislave 6. - 7. marca 2019

31. január 2020

The REWIR project team in Rome to discuss the progress and mid-term results

18. júl 2019

REWIR: Projektové stretnutie, Dublin

18. júl 2019

REWIR: Projektové stretnutie, Dublin

5. júl 2019

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Belgicko

5. júl 2019

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Belgicko

27. jún 2019

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Írsko

27. jún 2019

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Írsko

18. jún 2019

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Taliansko

18. jún 2019

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Taliansko

13. jún 2019

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Estónsko

13. jún 2019

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Estónsko

7. jún 2019

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Rumunsko

7. jún 2019

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Rumunsko

4. jún 2019

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Slovensko

4. jún 2019

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Slovensko

7. marec 2019

Úvodné stretnutie k projektu REWIR: Slovensko

7. marec 2019

Úvodné stretnutie k projektu REWIR: Slovensko

Partneri projektu:

ULBS, Romania
Web

TLU, Estonia
Web

CEPS, Belgium
Web

Adapt, Italy
Web

DCU, Ireland
Web