SK EN

Ľudia

CELSI Tím

CELSI Tím

Pavol Bors
Výskumný asistent

pavol.bors@celsi.sk

Simona Brunnerová
Výskumná asistentka

simona.brunnerova@celsi.sk

Elena Buzášová
Účtovníčka

elena.buzasova@celsi.sk

Martin Guzi, PhD.
Výskumník
Masarykova univerzita
Výskumné oblasti
pracovná migrácia; nastavenie pracovných stimulov; dôstojná mzda; kariéra absolventov vysokých škôl a ekonómia šťastia.

martin.guzi@celsi.sk

Barbora Holubová, PhD.
Výskumníčka
Výskumné oblasti
Výskumné infraštruktúry v oblasti sociálnych vied, Zamestnanosť a sociálne politiky, Sociálny dialóg, Kolektívne vyjednávanie, Sociálne a rodové nerovnosti, Nepriaznivé sociálne správanie

barbora.holubova@celsi.sk

Lucia Kováčová
Výskumníčka
Výskumné oblasti
Zamestnanosť a sociálna politika, Sociálny dialóg, Zamestnanosť a etnicita

lucia.kovacova@celsi.sk

Monika Lichá
Výskumná asistentka

monika.licha@celsi.sk

Monika Martišková
Výskumníčka
Výskumné oblasti
Trh práce; Regionálny rozvoj a regionálne rozdiely

monika.martiskova@celsi.sk

Tibor T Meszmann, PhD.
Výskumník
Výskumné oblasti
Kolektívne vyjednávanie v maďarských metalurgických odvetviach, Formy a politiky zamestnanosti, Odborárstvo a hnutia práce, Úloha dočasných agentúr na trhu práce, Migrácia pracovných síl z cezhraničných regiónov

tibor.meszmann@celsi.sk

Soňa Mikulíková
Projektová manažérka

sona.mikulikova@celsi.sk

Adam Šumichrast
Junior Výskumník
Výskumné oblasti
Dejiny práce a sociálne dejiny, Odborárstvo a robotnícke hnutia, Kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg, Priemyselné nepokoje

adam.sumichrast@celsi.sk

Gábor Szüdi, PhD.
Výskumník
Výskumné oblasti
Sociálne nerovnosti, Výskumné a inovačné politiky, Inovatívne riešenia vo verejných službách

gabor.szudi@celsi.sk

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.