SK EN

Ľudia

CELSI Manažment

CELSI Manažment

Marta Kahancová, PhD.
Vykonná riaditeľka a Research Fellow
CELSI, Bratislava
Výskumné oblasti
Work and organizations Business and society

marta.kahancova@celsi.sk

Martin Kahanec, PhD.
Riaditeľ pre výskum a Reserach Fellow
Central European University, Budapest
Výskumné oblasti
Trh práce a jeho inštitúcie Etnicita a migrácia

martin.kahanec@celsi.sk