SK EN

Výskumné správy

Skilled Labor Flows: Lessons from the European Union

Číslo 1

Skilled Labor Flows: Lessons from the European Union

This paper was produced under the World Bank ASEAN Labor Markets program kindly funded by AusAid. It also appeared as World Bank’s Social Protection and Labor discussion paper no. SP 1301 and IZA Research Report 49,

Autori: Kahanec, M.
Publikované dňa: máj 2013
Kľúčové slová: migration, migration policy, skilled migration, European Union, European Union Neighborhood, ASEAN

Abstrakt:

Stiahnuť správu  Príloha na stiahnutie