SK EN

Výskumné správy

Odbory a profesijné združenia ako aktéri občianskej spoločnosti, ktorí sa zaoberajú otázkami pracovných práv a sociálneho dialógu v krajinách Východného partnerstva

Číslo 35

Odbory a profesijné združenia ako aktéri občianskej spoločnosti, ktorí sa zaoberajú otázkami pracovných práv a sociálneho dialógu v krajinách Východného partnerstva

Autori: Kahancová, M.
Publikované dňa: august 2020

Abstrakt:

Táto správa sumarizuje zistenia a odporúčania zo šiestich štúdií o krajinách v rámci projektu „Štúdie mapovania odborových zväzov a profesijných združení ako aktérov občianskej spoločnosti v oblasti pracovných práv a sociálneho dialógu v šiestich krajinách Východného partnerstva“, financovaného Európskou úniou, implementovaný Stredoeurópskym inštitútom pre výskum práce (CELSI).

Stiahnuť správu  Príloha na stiahnutie

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.