SK EN

Publikácie

Ostatné publikácie:

The Automotive Industry in Slovakia: Recent Developments and Impact on Growth

The Automotive Industry in Slovakia: Recent Developments and Impact on Growth. Commission for Growth and Development. World Bank.

Korporátne hodnoty v lokálnom kontexte: pracovné systémy a sociálne zabezpečenie pracovníkov v západnej a východnej Európe

Corporate values in local contexts: work systems and workers’ welfare in Western and Eastern Europe. Max Planck Institute for the Study of Societies (2007), Working Paper 07/1

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.