SK EN

Publikácie

Článok, ktorého spoluautormi sú M. Kahanec, M. Guzi a L. Mýtna Kureková, "How Immigration Grease Is Affected by Economic, Institutional, and Policy Contexts: Evidence from EU Labor Markets"


« Späť k publikáciám

Článok, ktorého spoluautormi sú M. Kahanec, M. Guzi a L. Mýtna Kureková, "How Immigration Grease Is Affected by Economic, Institutional, and Policy Contexts: Evidence from EU Labor Markets"

Publikované dňa 10. máj 2018 v kategórii Články vo vedeckých časopisoch

Článok, ktorého spoluautormi sú M. Kahanec, M. Guzi a L. Mýtna Kureková, "How Immigration Grease Is Affected by Economic, Institutional, and Policy Contexts: Evidence from EU Labor Markets"

Nový článok "How Immigration Grease Is Affected by Economic, Institutional, and Policy Contexts: Evidence from EU Labor Markets", ktorého autormi sú Martin Kahanec, Martin Guzi a Lucia Mýtna Kureková je už publikovaný a k dispozícii online.

 

Teoretické argumenty a predchádzajúce dôkazy na úrovni krajín naznačujú, že prisťahovalci sú v reakcii na meniaci sa nedostatok kvalifikácie v jednotlivých krajinách, skupinách povolaní a priemyselných odvetviach plynulejší ako domáci. Rozmanitosť v členských štátoch EÚ nám umožňuje overiť túto hypotézu v rôznych inštitucionálnych, hospodárskych a politických kontextoch. Vychádzajúc z údajov EU LFS a EU SILC, študujeme vzťah medzi zvyškovými mzdovými prémiami ako mierou nedostatku zručností v rôznych bunkách zamestnania a priemyslu a podielom prisťahovalcov a domácich pracujúcich v týchto bunkách. Zistili sme, že schopnosť prisťahovalcov reagovať na nedostatok zručností prevyšuje schopnosť domácich v EÚ15, najmä v členských štátoch s nízkym HDP, vyššou úrovňou imigrácie z krajín mimo EÚ a otvorenejšou imigračnou a integračnou politikou; ale aj tých, ktorí majú prekážky pri získavaní občianstva alebo zlúčení rodiny. Aj keď sa zdá, že vyššie výdavky na sociálne zabezpečenie majú blokujúci účinok, porovnanie medzi rôznymi typmi sociálnych štátov naznačuje, že inštitucionálny doplnok zmierňuje tento účinok.

Tento článok je k dispozícii v knižnici Wiley Online Library: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/kykl.12168

Tento článok je tiež dostupný ako diskusný príspevok CELSI číslo 45: https://celsi.sk/en/publications/discussion-papers/detail/56/how-immigration-grease-is-affected-by-economic-institutional-and-policy-contexts-evidence-from-eu-labor-markets/

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\