SK EN

Projekty

SOWELL - Sociálny dialóg v sociálnych službách. Pracovnoprávne vzťahy, trh práce a sociálni aktéri v službách starostlivosti.

Udalosti projektu

SOWELL - Sociálny dialóg v sociálnych službách. Pracovnoprávne vzťahy, trh práce a sociálni aktéri v službách starostlivosti.

43

2020 - 2022

Číslo projektu:
VS/2020/0242

None

Projekt sa zameriava na pracovnoprávne vzťahy, pracovné podmienky a stratégie sociálnych partnerov v oblasti služieb starostlivosti so zameraním na služby starostlivosti pre deti vo veku od 0 do 5 rokov (Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve - ECEC) a sociálne a zdravotné služby pre starších ľudí (Dlhodobá starostlivosť - LTC). Za posledné desaťročia sa udiali dôležité zmeny na dopytovej aj ponukovej strany sektoru opatrovateľských služieb a služieb starostlivosti o najmenšie deti. Zmeny mali vplyv na poskytovateľov, na pracovnú silu, ako aj na pracovné podmienky a pracovnoprávne vzťahy. Sociálne služby tohto druhu zároveň priťahujú čoraz viac pozornosti európskych inštitúcií, a to pre ich vysoký potenciál v oblasti vytvárania pracovných miest, ako aj pre ich schopnosť udržania zamestnanosti, najmä žien tým, že ich odbremeňujú od osobnej starostlivosti a mobilizujú ich „produktívny potenciál“..

Hlavnou úlohou projektu je analyzovať trhu práce a systému pracovnoprávnych vzťahov v sektore starostlivosti na národnej a miestnej úrovni v 7 krajinách EÚ: Dánsko, Nemecko, Holandsko, Taliansko, Španielsko, Slovensko a Maďarsko. CELSI bude pokrývať Slovensko a Maďarsko. Pri výbere členských štátov EÚ, ktoré budú predmetom analýzy, boli zohľadnená rôznorodosť modelov sociálneho štátu a úrovní poskytovania starostlivosti, ako aj rôznych modelov pracovnoprávnych vzťahov.

Hlavné úlohy:

1.Analýza trhu práce v službách starostlivosti (ECEC a LTC) na národnej úrovni

2. Analýza pracovnoprávnych vzťahov v službách starostlivosti (ECEC a LTC) na národnej úrovni

3. Pripraviť prípadové štúdie o miestnych inštitúciách zodpovedných za poskytovanie služieb starostlivosti ( ECEC a LTC) a stratégiách sociálnych partnerov na riešenie výziev týkajúcich sa tohto odvetvia.

4. Analýza odvetvového sociálneho dialógu, aktérov a iniciatív v službách starostlivosti na úrovni EU.

Publikácie:

Publikácie budú čoskoro doplnené

2. december 2020

Projekt odštartovaný!

Partneri projektu:

None
Web

None
Web

None
Web

None
Web

None
Web

None
Web

KØbenhavns Universitet
Web

Newsletter sign-up

Kliknutím na tlačidlo prihlásiť sa, súhlasíte s pravidlami o ochrane súkromia..