SK EN

Správy

CELSI sa pripája k výskumným projektom o kolektívnych zmluvách


« Späť k správam

CELSI sa pripája k výskumným projektom o kolektívnych zmluvách

Publikované dňa 9. február 2023

CELSI sa pripája k niekoľkým projektom skúmajúcim kolektívne zmluvy s nadáciou WageIndicator. WageIndicator a jeho projektoví partneri každoročne zhromažďujú stovky kolektívnych zmlúv. Tie sa potom anotujú: každé ustanovenie sa identifikuje na základe otázky, ktorej sa týka. Výskumníci z rôznych organizácií a krajín používajú tieto anotácie na analýzu obsahu dohôd, čo vedie k poznaniu kolektívneho vyjednávania a pracovnoprávnych vzťahov.

Náš tím je zapojený do projektov BARCOVID, BARWAGE a BARMETAL:

Cieľom projektu BARCOVID ("The impact of the COVID-19 crisis on Collective Agreements in Europe") je pochopiť špecifické efekty prebiehajúcej pandémie na proces a výsledky kolektívneho vyjednávania v 32 krajinách vrátane krajín Vyšehradskej skupiny.

Cieľom projektu BARWAGE ("The importance of collective bargaining for wage setting in the European Union") je kvantifikovať mzdové arény v EÚ27 prostredníctvom kvantitatívnych analýz a pochopiť, do akej miery sa v kolektívnych zmluvách v deviatich krajinách EÚ (AT, BG, CZ, EE, ES, IT, FR, NL, PT) stanovujú úrovne miezd a ich zvyšovanie a či je možné identifikovať vzory podľa odvetví a úrovne vyjednávania v jednotlivých krajinách.

BARMETAL ("Digitalization, Automatization and Decarbonization: Opportunity for strengthening collective bargaining in the metal sector") je projekt, ktorého cieľom je analyzovať súčasnú situáciu a možnosti posilnenia kolektívneho vyjednávania v kovospracujúcom priemysle v podmienkach technologických zmien, ktoré zahŕňajú najmä digitalizáciu, automatizáciu a dekarbonizáciu.

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\