SK EN

Správy

Martin Kahanec diskutoval na pôde Kancelárie prezidenta Ukrajiny o ceste k mieru


« Späť k správam

Martin Kahanec diskutoval na pôde Kancelárie prezidenta Ukrajiny o ceste k mieru

Publikované dňa 6. jún 2024

story.title

Spoluzakladateľ a vedecký riaditeľ CELSI Martin Kahanec sa zúčastnil konzultácií organizovaných Kanceláriou prezidenta Ukrajiny s cieľom diskutovať o ceste k mieru pre Ukrajinu. Toto významné stretnutie, ktorému predsedali vedúci úradu Andriy Yermak a jeho zástupkyňa Olena Kovalska, bolo zvolané v rámci prípravy na Globálny mierový summit vo Švajčiarsku.

Okrem podmienky mieru, bezpečnosti, slobody a územnej celistvosti Ukrajiny Kahanec zdôraznil potrebu posilňovania odolnosti, inkluzívnosti a udržateľnej prosperity Ukrajiny, pričom naliehal na rozhodnú podporu medzinárodného spoločenstva.

Zdôraznil potrebu komplexného úsilia pri prestavbe infraštruktúry, vzdelávania a vedy, zdravotníctva, trhu práce, ekonomiky a ďalších životne dôležitých oblastí, aby sa zabezpečila budúca prosperita Ukrajiny. Zároveň vyzdvihol aj zásadný význam posilňovania občianskej spoločnosti a organizácií pre ľudské práva, najmä v spoločnosti, ktorá zápasí s následkami vojnových zverstiev, núteným vysídľovaním, zdravotnými a duševnými traumami a ďalšími vplyvmi vojny.

„Inkluzívny trh práce a spravodlivé zastúpenie pracovníkov, zamestnávateľov a všetkých ostatných zainteresovaných strán sú základnými predpokladmi odolnosti, prosperity a trvalo udržateľného rozvoja Ukrajiny," zdôraznil Kahanec.

Dodal, že cesta Ukrajiny k mieru musí zahŕňať integráciu s európskym a transatlantickým spoločenstvom a zároveň treba hľadať cesty pre spoluprácu so všetkými členmi medzinárodného spoločenstva oddanými mieru.

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\