SK EN

Publikácie

Výskumníci CELSI Monika Martišková, Pavol Bors, Tibor T Meszmann a Adam Šumichrast prispeli do knihy ETUI s názvom "Are multinational companies good for trade unions?"


« Späť k publikáciám

Výskumníci CELSI Monika Martišková, Pavol Bors, Tibor T Meszmann a Adam Šumichrast prispeli do knihy ETUI s názvom "Are multinational companies good for trade unions?"

Publikované dňa 1. február 2023 v kategórii Monografie

Výskumníci CELSI Monika Martišková, Pavol Bors, Tibor T Meszmann a Adam Šumichrast prispeli do knihy ETUI s názvom "Are multinational companies good for trade unions?"

Výskumníci CELSI Monika Martišková, Pavol Bors, Tibor T. Meszmann a Adam Šumichrast prispeli do knihy tromi prípadovými štúdiami, ktoré sa zaoberajú situáciou v Česku, Maďarsku a na Slovensku.

 

Nadnárodné spoločnosti ovládajú väčšinu ekonomík nových členských štátov EÚ v strednej a východnej Európe. Zvyčajne tvrdia, že doma rešpektujú odbory a mnohé z nich podpísali globálne dohody s medzinárodnými odborovými organizáciami. Dalo by sa dúfať, že zohrajú pozitívnu úlohu a prinesú lepšie postupy v oblasti pracovných vzťahov do krajín so slabšími tradíciami nezávislých odborov a kolektívneho vyjednávania. Táto kniha sa zaoberá úlohou MNC v šiestich krajinách v maloobchodnom a automobilovom sektore (Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko).

Každú kapitolu napísal odborník na danú krajinu na základe publikovaných zdrojov a rozhovorov, väčšinou so zástupcami odborov, v dvoch alebo viacerých spoločnostiach z každého z týchto sektorov. Štúdie poukazujú na rôzne skúsenosti, ale len vo veľmi málo prípadoch západoeurópske MNC aktívne zavádzajú osvedčené postupy zo svojich domovských základní. Častejšie ich treba presviedčať, aby rešpektovali odbory, a niektoré zostávajú v rozhodnom odpore alebo, aj keď sa na začiatku tvária priateľsky, sa stanú nepriateľskejšími, keď vycítia, že odbory sú slabšie ako v ich domovských krajinách. Právne rámce a zdedená sila odborov majú svoj význam, pričom najlepšie postavenie majú jednoznačne odbory v Slovinsku.

Cieľom tejto knihy je analyzovať správanie MNC pri ich pôsobení v skupine krajín strednej a východnej Európy, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko) a v roku 2007 (Rumunsko). Kapitoly sú napísané odborníkmi z týchto krajín a obsahujú základné informácie o jednotlivých krajinách, po ktorých nasledujú prípadové štúdie zvyčajne dvoch prichádzajúcich MNC v automobilovom sektore a dvoch v maloobchodnom sektore. Analýzy sú založené na publikovaných zdrojoch a na hĺbkových rozhovoroch so zástupcami odborov na podnikovej aj odvetvovej úrovni a s menším počtom nezávislých odborníkov a zástupcov manažmentu. Prevažná väčšina zahrnutých MNC je západoeurópska, aj keď s malým zastúpením východoázijských spoločností, a je tu jeden prípad z iného nového členského štátu. Tento rozsah poskytuje kontrast domácich postupov v oblasti vzťahov so zamestnancami.

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\