SK EN

Publikácie

Bola zverejnená štúdia CELSI pre Riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre hospodárske a vedecké politiky


« Späť k publikáciám

Bola zverejnená štúdia CELSI pre Riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre hospodárske a vedecké politiky

Publikované dňa 20. máj 2016 v kategórii Odborné štúdie

Bola zverejnená štúdia CELSI pre Riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre hospodárske a vedecké politiky

Riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre hospodárske a vedecké politiky publikovalo štúdiu „Sociálna a zamestnanecká situácia na Slovensku a vyhliadky slovenského predsedníctva EÚ v 2016“, na ktorej sa podieľali Martin Kahanec a Mária Sedláková z CELSI.

 

Štúdia, ktorú si objednalo Riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre hospodárske a vedecké politiky na žiadosť Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, predstavuje kľúčové ukazovatele zamestnanosti a chudoby, skúma existujúce sociálne politiky a politiky zamestnanosti a diskutuje o aktuálnych otázkach týkajúcich sa tejto problematiky. Poskytuje aj pohľad na priority slovenského predsedníctva EÚ v roku 2016.

Zistite viac: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU%282016%29578982

Štúdiu si môžte prečítať tu: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578982/IPOL_STU(2016)578982_EN.pdf

Pokrytie v správach: http://euractiv.sk/clanky/slovenske-predsednictvo/europoslanci-uz-u-slovenskeho-predsednictva-lobuju/

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\