SK EN

Publikácie

Článok, ktorého spoluautormi sú Kahanec a Guzi, "How Immigrants Helped EU Labor Markets to Adjust during the Great Recession", uverejnený v International Journal of Manpower


« Späť k publikáciám

Článok, ktorého spoluautormi sú Kahanec a Guzi, "How Immigrants Helped EU Labor Markets to Adjust during the Great Recession", uverejnený v International Journal of Manpower

Publikované dňa 19. december 2017 v kategórii Články vo vedeckých časopisoch

Článok, ktorého spoluautormi sú Kahanec a Guzi, "How Immigrants Helped EU Labor Markets to Adjust during the Great Recession", uverejnený v International Journal of Manpower

Článok "How Immigrants Helped EU Labor Markets to Adjust during the Great Recession", publikovaný Kahancom and Guzim v: International Journal of Manpower, Vol. 38, No. 7, (2017), 996-1015

 

Ekonomická literatúra začínajúca Borjasom (2001) naznačuje, že prisťahovalci sú flexibilnejší ako domáci v reakcii na meniaci sa sektorový, profesijný a priestorový nedostatok na trhu práce. V tomto článku sa zaoberáme relatívnou reakciou na nedostatok pracovných síl prisťahovalcov z rôznych krajín pôvodu, zručností a držby v krajine oproti domácim a ako sa v priebehu hospodárskeho cyklu počas Veľkej recesie menili. Ukazujeme, že prisťahovalci vo všeobecnosti reagovali na meniaci sa nedostatok pracovných síl vo všetkých členských štátoch EÚ, povolaniach a odvetviach plynulejšie ako domáci obyvatelia. Tento účinok je obzvlášť významný pre nízkokvalifikovaných prisťahovalcov z nových členských štátov alebo so stredným počtom rokov od imigrácie, ako aj pre vysokokvalifikovaných prisťahovalcov s relatívne niekoľkými (1-5) alebo mnohými (11+) rokmi od migrácie.

Relatívna citlivosť niektorých skupín prisťahovalcov klesla počas krízových rokov (tých z Európy mimo EÚ alebo s jedenástimi a viac rokmi od migrácie), zatiaľ čo iné skupiny prisťahovalcov sa počas Veľkej recesie stali mimoriadne plynulými, napríklad z nových členských štátov. Naše výsledky naznačujú, že prisťahovalci môžu zohrávať dôležitú úlohu pri prispôsobovaní pracovných síl v čase asymetrických ekonomických otrasov, a podporujú prípad dobre navrhnutej prisťahovaleckej politiky a voľného pohybu pracovníkov v rámci EÚ. Článok poskytuje nové poznatky o fungovaní európskeho jednotného trhu a o úlohách, ktoré rôzne skupiny prisťahovalcov zohrávajú pri jeho stabilizácii prostredníctvom prispôsobenia pracovných síl v období nerovnomerného hospodárskeho rozvoja v odvetviach, povolaniach a krajinách.

Tento článok je k dispozícii ako IZA DP 10443 tu: http://ftp.iza.org/dp10443.pdf

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.