SK EN

Publikácie

Tlačová správa: Riaditeľ CELSI Martin Kahanec zvolený za riadneho člena Academia Europea ako prvý Slovák v spoločenských a príbuzných vedách


« Späť k publikáciám

Tlačová správa: Riaditeľ CELSI Martin Kahanec zvolený za riadneho člena Academia Europea ako prvý Slovák v spoločenských a príbuzných vedách

Publikované dňa 18. júl 2016

Na zasadaní Rady Academia Europea, európskej akadémie vied, bol 26. júna 2016 riaditeľ pre výskum CELSI Martin Kahanec zvolený za riadneho člena Academia Europea v sekcii ekonomických, biznis a manažérskych vied. Tohoto ocenenia sa mu dostalo ako celkovo piatemu Slovákovi a prvému v spoločenských a príbuzných vedách.

 

Noví členovia Academia Europea sú nominovaní existujúcimi členmi a následne prechádzajú dôsledným hodnotiacim procesom, po ktorom sú predložení Rade Academia Europea na schválenie.

Academia Europea bola založená v roku 1988 ako pan-Európska akadémia vied. V súčasnosti má 3500 členov, renomovaných vedcov reprezentujúcich každú európsku krajinu a vednú disciplínu.

Viac info: www.ae-info.org

Pôvodná tlačová správa: http://www.ae-info.org/ae/Acad_Main/News/AE%20ANNOUNCES%20ELECTION%20OF%20NEW%20MEMBERS

Martin Kahanec je ekonóm zaoberajúci sa najmä trhom práce. Od januára 2010 pôsobí na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, kde bol v roku 2016 menovaný za profesora. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník od roku 2015. Od roku 2016 spolupracuje s Centre for Population, Development and Labour Economics Univerzity Organizácie spojených národov (UNU). Martin Kahanec je Visiting Research Fellow na Harvardovej univerzite ako aj Inštitúte pre štúdium práce IZA (Institue for the Study of Labor) v Bonne (Nemecko), kde dlhodobo pôsobil ako zástupca riaditeľa programu Migrácia, vedúci výskumnej skupiny zameranej na trh práce a rozšírenie Európskej Únie a Deputy Director of Research (zástupca riaditeľa pre výskum; 2009). Od roku 2016 je pozvaným členom Academia Europea, Európskej akadémie vied. Jeho výskum sa zameriava na ekonómiu trhu práce, populačnú ekonómiu, etnicitu a migráciu. Martin Kahanec publikuje v medzinárodných vedeckých časopisoch, vyšla mu kapitola v Oxford Handbook of Economic Inequality, Oxford University Press, a edituje vedecké publikácie a špeciálne vydania vedeckých časopisov. Je vedúci editor vedeckého časopisu IZA Journal of European Labor Studies a pridružený editor vedeckého časopisu International Journal of Manpower. Martin Kahanec spolupracoval na viacerých vedeckých a aplikovaných projektoch Svetovej banky, Európskej komisie, OECD, a iných medzinárodných a národných inštitúcií. Doktorát v ekonómii obhájil v roku 2006 v Centre pre ekonomický výskum (CentER) na Tilburskej univerzite v Holandsku (Tilburg University) dizertačnou prácou na tému Sociálna interakcia a trh práce: Eseje o príjmovej nerovnosti, substtúcii práce a segregácii (Social Interaction and the Labor Market: Essays on Earnings Inequality, Labor Substitutability, and Segregation). V rámci Marie Curie programu Európskej únie hosťoval Martin Kahanec počas svojho doktorandského štúdia na Toulouskej škole ekonómie vo Francúzsku (Toulouse School of Economics, TSE, Université Toulouse 1 Sciences Sociales) vo Francúzsku a v Európskom centre pre výskum v ekonómii a štatistike na Univerzite v Bruseli v Belgicku (European Center for Advanced Research in Economics and Statistics, ECARES, Université Libre de Bruxelles). Martin Kahanec vyštudoval ekonómiu na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti v Maďarsku (Central European University) a medzinárodnú ekonómiu na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) je neziskový výskumný inštitút so sídlom v Bratislave. Zaoberá sa multidisciplinárnym výskumom trhu práce a jeho inštitúcií, organizácie práce, spoločenskej zodpovednosti firiem, etnicity a migrácie a ich úloh v ekonomickom, spoločenskom a politickom živote modernej spoločnosti. Podľa databázy ekonomického výskumu a výstupov RePEc je CELSI najproduktívnejšou inštitúciou na Slovensku. Viac informácií na www.celsi.sk

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\