SK EN

Publikácie

Článok spolupridruženého výskumníka CELSI Briana Faba bol piublikovaný v časopise Eastern European Politics and Societies


« Späť k publikáciám

Článok spolupridruženého výskumníka CELSI Briana Faba bol piublikovaný v časopise Eastern European Politics and Societies

Publikované dňa 9. november 2015 v kategórii Články vo vedeckých časopisoch

Článok spolupridruženého výskumníka CELSI Briana Faba bol piublikovaný v časopise Eastern European Politics and Societies

Brian Fabo vo svojej eseji diskutuje o meniacom sa tóne diskurzu týkajúceho sa roblémov chudoby a nerovnosti na Slovensku.

 

Abstrakt

Nástup nežnej revolúcie v roku 1989 viedol k radikálnej transformácii spoločenskej štruktúry a novým typom ekonomických nerovností na Slovensku, no médiá, akademická obec a občianska spoločnosť spočiatku odmietali akékoľvek reči o tomto vývoji z hľadiska tried, pretože ich považovali za potenciálne toxické pre demokraciu. Existovala tendencia odkloniť sa od štúdia novej sociálnej stratifikácie smerom k výskumu postmaterialistických tém, akými sú ochrana životného prostredia, občianske práva a alternatívne subkultúry. Tí sociálni vedci, ktorí študovali meniacu sa sociálnu štruktúru, väčšinou analyzovali štatistické údaje bez toho, aby ich spájali so širším teoretickým rámcom. O spoločenských triedach sa začalo diskutovať skôr v gradačnom než vo vzťahovom zmysle, bez diskusie o tom, ako nové privilégiá jednej skupiny prichádzajú na úkor iných. Začiatkom 21. storočia sa do popredia dostalo radikálne neoliberálne myslenie, ktoré viedlo k všadeprítomnej prezentácii chudobných a pracujúcich chudobných ako tých, ktorí sú sami zodpovední za svoj osud. Odpor proti tomu viedol v roku 2006 k triumfu strany SMER, ktorá umožnila návrat tém ako chudoba a sociálna spravodlivosť do každodenného politického diskurzu a v tomto zmysle umožnila návrat triedy do politiky. Mladšia generácia slovenských sociálnych vedcov v súčasnosti pravidelne kritizuje kult trhu a argumentuje za alternatívnu politickú ekonómiu, hoci pretrvávajúca neoliberálna hegemónia vo verejnom diskurze naďalej sťažuje počúvanie týchto nových hlasov.

Prečítajte si článok tu: http://eep.sagepub.com/content/29/3/588.abstract

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\