SK EN

Publikácie

Článok Martina Kahanca "Labour market impacts of post-enlargement migration on hosts and stayers in EU labour markets" bol uverejnený v špeciálnom vydaní časopisu Transfer


« Späť k publikáciám

Článok Martina Kahanca "Labour market impacts of post-enlargement migration on hosts and stayers in EU labour markets" bol uverejnený v špeciálnom vydaní časopisu Transfer

Publikované dňa 7. august 2015 v kategórii Články vo vedeckých časopisoch

Článok Martina Kahanca "Labour market impacts of post-enlargement migration on hosts and stayers in EU labour markets" bol uverejnený v špeciálnom vydaní časopisu Transfer

Článok Martina Kahanca "Labour market impacts of post-enlargement migration on hosts and stayers in EU labour markets" je uverejnený v špeciálnom vydaní Transfer 3/2015, ktoré editovali Bela Greskovits a Marta Kahancová.

 

Východné rozšírenia EÚ a rozšírenie voľného pohybu pracovnej sily do nových členských štátov spôsobili zvýšenú mobilitu v EÚ. V tomto článku sa skúma vplyv novovzniknutých trendov mobility východ-západ na možnosti trhu práce pracovnej sily v hostiteľských členských štátoch a osoby, ktoré zostávajú v týchto krajinách. V literatúre vo všeobecnosti nájdeme tvrdenia o pozitívnych účinok na pracovnú silu hostiteľskej krajiny, hoci prispôsobenie na mikroúrovni môže priniesť víťazov a porazených a integrácia prisťahovalcov býva obmedzená. Napriek obavám z úniku mozgov z vysielajúcich krajín empirické dôkazy naznačujú aj pozitívne účinky na mzdy a zamestnanosť zostávajúcich. Štúdia o vplyvoch zamestnania manželov v zahraničí na postavenie slovenských žien na trhu práce poskytuje ďalší dôkaz o pozitívnych vplyvoch odchodu manželov von na výsledky trhu práce kde sa nachádzajú ich manželky. Táto štúdia teda dospela k záveru, že mobilita v rozšírenej EÚ viedla k zvýšeniu efektívnosti jej trhov práce.

Prečítajte si článok tu: http://trs.sagepub.com/content/21/3/359.abstract

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\