SK EN

Publikácie

Marta Kahancová a Imre Szabó publikovali v European Journal of Industrial Relations


« Späť k publikáciám

Marta Kahancová a Imre Szabó publikovali v European Journal of Industrial Relations

Publikované dňa 10. január 2016 v kategórii Články vo vedeckých časopisoch

Marta Kahancová a Imre Szabó publikovali v European Journal of Industrial Relations

Článok s názvom "Hospital bargaining in the wake of management reforms: Hungary and Slovakia compared", bol uverejnený v decembrovom vydaní časopisu European Journal of Industrial Relations z roku 2015.

 

Tento článok analyzuje vplyv new public managementu na pracovnoprávne vzťahy vo verejnom zdravotníctve v Maďarsku a Slovensku.

Autori poukazujú na to, že proces, ktorý zmenil štruktúru vlastníctva a manažmentu verejných nemocníc bez privatizácie, vytvoril priestor pre inštitucionálne zmeny v kolektívnom vyjednávaní. Interakcia medzi vlastníkmi nemocníc a spravovaním, medzi štátom a odborovými zväzmi však vysvetľuje absenciu významnejšej inštitucionálnej zmeny. Namiesto toho korporatizácia pomohla na jednej strane zachovať koordináciu vyjednávania na Slovensku a na strane druhej zachovať fragmentáciu vyjednávania v Maďarsku.

Článok si môžte prečítať tu: http://ejd.sagepub.com/content/21/4/335ne

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\