SK EN

Publikácie

Potenciál projektu Kahanec a Fertig prúdi do EÚ z Ukrajiny, Chorvátska a ďalších východných susedov


« Späť k publikáciám

Potenciál projektu Kahanec a Fertig prúdi do EÚ z Ukrajiny, Chorvátska a ďalších východných susedov

Publikované dňa 2. apríl 2015 v kategórii Články vo vedeckých časopisoch

Potenciál projektu Kahanec a Fertig prúdi do EÚ z Ukrajiny, Chorvátska a ďalších východných susedov

V nedávnom článku uverejnenom v IZA Journal of Migration Fertig a Kahanec vyhodnocujú potenciálnu migráciu do EÚ zo susedných východných štátov a Chorvátska. IZA Journal of Migration, 2015, 4:6

 

Táto štúdia vyhodnocuje potenciálnu migráciu do EÚ zo susedných východných štátov a Chorvátska.

V štúdii vykonávame out-of-sample predikcie s prierezovými dátami týkajúcimi sa migračných tokov po rozšírení EÚ v roku 2004. Berieme do úvahy dva východiskové scenáre - s a bez pristúpenia krajín, z ktorých sa emigruje. Naše výsledky ukazujú, že migračné toky sú poháňané nákladmi na migráciu i ekonomickými podmienkami.

V zmysle predpokladaných tokov: (i) môžme očakávať mierny migračný tok v prípade, že nedôjde k liberalizácii trhov práce a iba mierne zvýšený migračný tok v prípade liberalizácie; (ii) po počiatočnom náraste v dôsledku liberalizácie neskôr migračné toky klesnú a dlhodobo sa ustália; (iii) Ukrajina pošle najviac migrantov; a (iv) najväčší prítok migrantov je predpovedaný v Nemecku, Taliansku a Rakúsku, zatiaľ čo Írsko, Dánsko, Fínsko a Rakúsko považujeme za hlavné krajiny prijímajúce migrantov v pomere s ich populáciou.

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\