SK EN

Publikácie

Nový článok Martina Kahanca o vplyve mobility v rámci EÚ na pracovné trhy


« Späť k publikáciám

Nový článok Martina Kahanca o vplyve mobility v rámci EÚ na pracovné trhy

Publikované dňa 19. marec 2015 v kategórii Články vo vedeckých časopisoch

Nový článok Martina Kahanca o vplyve mobility v rámci EÚ na pracovné trhy

Tento článok sa zaoberá tým, ako novovzniknuté trendy mobility východ-západ ovplyvnili možnosti trhu práce pracovnej sily a zostávajúcich v hostiteľských členských štátoch. Dospelo sa k záveru, že voľná mobilita v rozšírenej EÚ zvýšila efektívnosť jej trhov práce.

 

Východné rozšírenie EÚ a rozšírenie voľného pohybu pracovnej sily do nových členských štátov

Východné rozšírenia EÚ a rozšírenie voľného pohybu pracovnej sily do nových členských štátov spôsobili zvýšenú mobilitu v EÚ. V tomto článku sa skúma vplyv novovzniknutých trendov mobility východ-západ na možnosti trhu práce pracovnej sily v hostiteľských členských štátoch a osoby, ktoré zostávajú v týchto krajinách. V literatúre vo všeobecnosti nájdeme tvrdenia o pozitívnych účinok na pracovnú silu hostiteľskej krajiny, hoci prispôsobenie na mikroúrovni môže priniesť víťazov a porazených a integrácia prisťahovalcov býva obmedzená. Napriek obavám z úniku mozgov z vysielajúcich krajín empirické dôkazy naznačujú aj pozitívne účinky na mzdy a zamestnanosť zostávajúcich. Štúdia o vplyvoch zamestnania manželov v zahraničí na postavenie slovenských žien na trhu práce poskytuje ďalší dôkaz o pozitívnych vplyvoch odchodu manželov von na výsledky trhu práce kde sa nachádzajú ich manželky. Táto štúdia teda dospela k záveru, že mobilita v rozšírenej EÚ viedla k zvýšeniu efektívnosti jej trhov práce.

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\