SK EN

Publikácie

Jedna spoločnosť, štyri továrne: Koordinácia praktík flexibility zamestnania s miestnymi odbormi


« Späť k publikáciám

Jedna spoločnosť, štyri továrne: Koordinácia praktík flexibility zamestnania s miestnymi odbormi

Publikované dňa 3. marec 2007 v kategórii Články vo vedeckých časopisoch

Jedna spoločnosť, štyri továrne: Koordinácia praktík flexibility zamestnania s miestnymi odbormi

One Company, Four Factories: Coordinating Employment Flexibility Practices with Local Trade Unions. European Journal of Industrial Relations March 2007 vol. 13 no. 1 67–88

 

Táto prípadová štúdia sa zameriava na praktiky flexibility zamestnania v štyroch továrňach istej nadnárodnej spoločnosti v západnej a strednej Európe. V týchto praktikách vidíme pozoruhodné rozdiely, ktoré samotné štrukturálne a inštitucionálne faktory nevysvetľujú. Záujmy manažmentu a miestnych odborov a charakter ich vzájomnej interakcie zohrávajú kľúčovú úlohu pri praktikách zamestnávania na pracovisku. V továrňach s kooperatívnymi pracovnoprávnymi vzťahmi sú odbory vo veľkej miere zapojené do flexibility zamestnania, aj keď manažment nemá zákonnú povinnosť alebo ekonomické stimuly, aby tak urobili. V dôsledku toho politika danej spoločnosti nie je ani priamym prispôsobením sa inštitúciám hostiteľskej krajiny, ani jednoduchým rozšírením podnikových „najlepších praktík“.

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\