SK EN

Projekty

HOSPEEM-EPSU: Posilňovanie sociálneho dialógu v sektore zdravotníctva vo východnej, južnej a strednej Európe

HOSPEEM-EPSU: Posilňovanie sociálneho dialógu v sektore zdravotníctva vo východnej, južnej a strednej Európe

23. júl 2019 - 23. júl 2020

Cieľom projektu je poskytnúť vhodný rámec pre napĺňanie potrieb v budovaní kapacít sociálnych partnerov. Projekt bude zameraný na budovanie kapacít sociálnych partnerov v sektore zdravotníctva k 14 krajinách (Bulharsko, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko, Cyprus, Grécko, Taliansko, Malta, Portugalsko, Španielsko, Chorvátsko, Česká republika, Slovensko a Slovinsko) prostredníctvom výmeny a zhromažďovania relevantných tém a priorít so zreteľom na odvetvový sociálny dialóg na úrovni EÚ.

Projekt vyhodnotí hlavné priority odvetvového dialógu medzi EPSU a HOSPEEM pre cieľové regióny a pomôže formulovať záujmy a dôležité témy na výbore pre odvetvový sociálny dialóg pre sektor zdravotníctva (SSDC HS) procesom “zdola nahor”.

Aktivity projektu:

  • Realizovať výskum priorít a potrieb sociálnych partnerov v 14 krajinách
  • Pripraviť factsheety o hlavných aktéroch a ich prioritách v 14 krajinách
  • Zorganizovať 3 regionálne workshop na výmenu a prediskutovanie priorít
  • Pripraviť 3 regionálne správy a záverečnú správu s výsledkami výskumov a diskusie na workshopoch

Lídri:

xy

Partneri: