SK EN

Chcem pracovať, kto mi pomôže? Posilnenie spolupráce medzi tvorcami politík a neziskovým sektorom pri integrácii zdravotne znevýhodnených ľudí na trhu práce

Okrúhly stôl Košice

Okrúhly stôl Košice

7. september 2020

Dňa 7. 9. 2020 sa konal v Košiciach okrúhly stôl, na ktorom sa stretli zástupkyne a zástupcovia štátnych a regionálnych orgánov, odborových a zamestnávateľských zväzov, ako aj organizácií mimovládneho sektora zameriavajúcih sa na podporu osôb so zdravotným znevýhodnením (OZZ).

Okrúhly stôl bol príležitosťou pre spoločnú diskusiu

  • o úlohe aktérov a ich spolupráci pri integrácii OZZ na trhu práce,
  • o politikách integrácie OZZ na trhu práce a implementačnej praxi,
  • o pracovnej integrácii Rómov/Rómok a ľudí bez domova so zdravotným znevýhodnením,
  • o odporúčaniach formulovaných na základe predbežných zistení z výskumu zo Slovenska a zmapovanej dobrej praxe z Nórska.

Newsletter sign-up

Kliknutím na tlačidlo prihlásiť sa, súhlasíte s pravidlami o ochrane súkromia..