SK EN

Projekty

HOSPEEM-EPSU: Posilňovanie sociálneho dialógu v sektore zdravotníctva vo východnej, južnej a strednej Európe

Udalosti projektu

HOSPEEM-EPSU: Posilňovanie sociálneho dialógu v sektore zdravotníctva vo východnej, južnej a strednej Európe

36

2019 - 2020

Cieľom projektu je posilnenie sociálneho dialógu v sektore zdravotníctva zistením priorít sociálnych partnerov, ktoré by mali byť komunikované na európskej úrovni.

Číslo projektu:
VS/2019/0008

Tento projekt je finančne podporený Európskou úniou.

Cieľom projektu je poskytnúť vhodný rámec pre napĺňanie potrieb v budovaní kapacít sociálnych partnerov. Projekt bude zameraný na budovanie kapacít sociálnych partnerov v sektore zdravotníctva k 14 krajinách (Bulharsko, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko, Cyprus, Grécko, Taliansko, Malta, Portugalsko, Španielsko, Chorvátsko, Česká republika, Slovensko a Slovinsko) prostredníctvom výmeny a zhromažďovania relevantných tém a priorít so zreteľom na odvetvový sociálny dialóg na úrovni EÚ.

Projekt vyhodnotí hlavné priority odvetvového dialógu medzi EPSU a HOSPEEM pre cieľové regióny a pomôže formulovať záujmy a dôležité témy na výbore pre odvetvový sociálny dialóg pre sektor zdravotníctva (SSDC HS) procesom “zdola nahor”.

Aktivity projektu:

  • Realizovať výskum priorít a potrieb sociálnych partnerov v 14 krajinách
  • Pripraviť factsheety o hlavných aktéroch a ich prioritách v 14 krajinách
  • Zorganizovať 3 regionálne workshop na výmenu a prediskutovanie priorít
  • Pripraviť 3 regionálne správy a záverečnú správu s výsledkami výskumov a diskusie na workshopoch

Webová stránka projektu: https://hospeem.org/activities/hospeem-epsu-project-2019-2020-on-strengthening-social-dialogue-in-the-hospital-sector-in-the-east-south-and-central-europe/

15. november 2019

Regionálny seminár: Rím

13. jún 2019

Regionálny workshop: Bukurešť

13. jún 2019

Regionálny workshop: Bukurešť

Partneri projektu:

HSSMS-MT
Web

CELSI, Bartislava
Web

Sanitas
Web

ARAN
Web

HOSPEEM
Web

EPSU
Web

Newsletter sign-up

Kliknutím na tlačidlo prihlásiť sa, súhlasíte s pravidlami o ochrane súkromia..