SK EN

Ľudia

Filip Fiantok

Filip Fiantok

Výskumný asistent Email: filip.fiantok@celsi.sk
 

Filip Fiantok je výskumným asistentom v CELSI. Študuje politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Do tímu nastúpil vo februári 2020. Medzi jeho hlavné úlohy patrí podpora výskumu v súčasných projektoch CELSI, ako napríklad projekt zameraný na odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov vo verejných službách.