SK EN

Ľudia

Brian Fabo

Brian Fabo

Research Affiliate:
  • Univerzita Komenského v Bratislave a Národná banka Slovenska
Výskumné oblasti:
  • Comparative wage developments Data management and analysis
Email: fabobrian@gmail.com
 

Brian Fabo získal titul PhD. v odbore ekonómia na Tilburskej univerzite v Holandsku. V súčasnosti pôsobí ako senior ekonóm Národnej banky Slovenska a senior výskumný pracovník Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied. V minulosti pôsobil na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti, Centre for European Policy Studies v Bruseli, Amsterdam Institute for Advanced Labor Studies a Stredoeurópskom inštitúte pre výskum práce (CELSI) v Bratislave. Počas svojej kariéry získal bohaté skúsenosti s medzinárodnými vedeckými kolaboratívnymi projektmi (FP7, H2020) a pravidelne publikuje v medzinárodných recenzovaných vedeckých časopisoch. V roku 2020 mu Slovenská ekonomická spoločnosť udelila Cenu Martina Filka za mimoriadny prínos v oblasti ekonomického výskumu a dôkazmi podporovaného rozhodovania vo verejnej správe.

Celý CV na stiahnutie

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\